Serendipity Finale

Hanh Dung - Son
Hanh Dung – Son (Photo credit: Wikipedia)

Huwag kang maging duwag, Andrei Santos.  Huwag kang maging duwag,” paulit—ulit na sabi ni Andrei sa kanyang sarili habang nakatitig sa umiiyak na si Lianne.

Li, I will make it up to you.  Hindi ko man alam kung paano, but I will.  Alam ko na hindi ko na maibabalik ang kahapon, but we can start all over again.”

“Hindi ko na alam if kaya pa nating magsimula muli,” mahinang sagot ni Lianne sa gitna ng paghikbi nito.

“Please, please don’t say that, Li.”

“It’s true.  It’s been four years.  Marami na ang nagbago.”

“I know, but believe it or not, sa loob ng apat na taon na magkalayo tayo my feelings for you did not change.  It had always been you, Lianne.  Ikaw pa rin ang laman ng puso ko.”

“Do you honestly want me to believe that?  Apat na taon na wala akong balita sa’yo and you dare to tell me na ako laman ng puso mo?”

“Isa akong malaking tanga.  Isa akong gago dahil alam ko na nasaktan kita but I am still hoping na kahit marami ang nangyari ay mahal mo pa rin ako.”

“Ilang beses kong naisip na paano kung makita kita nang hindi sinasadya.  Nag-praktis pa ako noon kung ano ang sasabihin ko sa’yo.  But I guess I wasn’t able to prepare myself for this.  Ako nga yata ang mas malaking tanga at mas dakilang gaga.”

“What do you mean?”

“Dahil despite everything that had happened, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa na babalik ka.  At kahit ayaw ko mang aminin sa sarili ko, alam ko na ikaw pa rin ang tanging laman ng puso ko.  I could not even hate you as much as I wanted to.”

“Lianne, do you really mean what you said?”

“Do I look like I’m joking?”

“I’m sorry.  I really am.”

“Tama na yang sorry sorry na iyan.  Just promise me na hindi ka na ulit aalis.”
“I can’t promise you that.”

“WHAT???!!!”

“Hey, patapusin mo muna ako.  Kapag umalis man ako, kasama na kita.  Hindi ko alam kung kaya ko pang mapalayo ulit sa iyo.”
“Abah, dapat lang.  Pasalamat ka nga at tinanggap pa kita.”
“Thanks for not giving up on me, Li.  Thanks for believing in me.  And thanks for loving me still. I love you Lianne Sarmento.”

“I love you too Andrei Santos, mula noon hanggang ngayon. “

Part 1: http://definitelyfilipino.com/blog/2013/04/07/serendipity-part-1/

Part 2: http://definitelyfilipino.com/blog/2013/04/07/serendipity-part-2/

Part 3: http://definitelyfilipino.com/blog/2013/04/10/serendipity-part-3/

Part 4: http://definitelyfilipino.com/blog/2013/04/20/serendipity-part-4/

Part 5: http://definitelyfilipino.com/blog/2013/04/28/serendipity-part-5/

Part 6: http://definitelyfilipino.com/blog/2013/05/10/serendipity-part-6/

Part 7: http://definitelyfilipino.com/blog/2013/05/18/serendipity-part-7/

-April13 4/22/13-

Enhanced by Zemanta

About april13

Nurse na nakastuck sa Disyerto. Writer na naglalakbay sa iba't ibang mundo ( hangga't kayang marating ng utak ko).