Sa ‘Yo na Hindi Kami Sapat

Image by iamqhaytie via Facebook

Patawad, pero hindi sa hindi ka namin kayang tumbasan. Pero kasi … nakatali kami sa kadenang “walang maiiwan.”

Patawad kung ang mga paksa ay hele sa pandinig mo, pero kasi  sa ganito lamang paraan maiintindihan ng karamihan ang aralin.

Patawad kasi hindi ka namin inalagaan, kasi napakarami nilang humihila, nangangailangan ng tulong namin. Higit kanino man sila ang tunay na nangangailangan sa amin, kasi ikaw, kaya mo na.

Patawad kung hindi ka namin kayang pagtuunan ng pansin kasi kailangan naming pansinin ang naghihingalong kamag­aral mo.

Humihingi ako ng tawad hindi dahil nagkasala kami o ako sa hindi paghubog sayo bagkus humihigi ako ng tawad kasi wala na kaming magagawa dun. Ito ang limitasyon namin bilang gabay ninyo. Ito ang kontekstong nakakalungkot—ang maharap kami sa pagitan ng isang napakagandang tula at isang tulang kailangan pang intindihin sa ibang perspektibo, sa ibang anggulo para maunawaan. Ang maharap kami sa lupang kailangan ng napakaraming tubig para malilok at sa lupang hindi paman salangin ay obra na.

Gusto kong lumaya ka sa kahon namin. Pero masakit na bitawan ka. Ang bitawan ka ay pagbitaw   namin   sa   isang   sandigan.   Na   kawalan   ka   namin.   Bakit   kasi   hindi puwedeng mabuhay sa isang kahon ang magkaibang ibon?

Kung pababayaan ka namin sa kulungang ito isa sa inyo ang aako sa parusa. Hindi ka magniningning o mapupundi na ang liwanag nila? Dalawa lang ang pagpipilian.

Kaya binibitawan na kita pero hinding-­hindi ko ipagkalulo ang pag­-asang balang araw ay pagtatagpuin tayo ng tadhana at hahayaan ako nitong maging ambag sa bantayog mo, maging ilaw sa pagningning mo.

At kung ipagbawal man ito ng itaas, ang tanging hiling ko lang ay sana itinuring mo akong gabay sa mga panahong tayo at sila ay magkasamang tinuklas at sinuri ang mundo. Itunuring mo   sanang   akong   kakampi   laban   sa   kaaway—Kamangmangan. Minahal mo sana ang tahanang binuo  namin, natin, at itinuring mong kasama  ka sa pamilya, na kapatid ka nila.

Dahil kami mananatili kang anak na kailangan lang umunlad sa ibang tahanan.

Image by iamqhaytie via Facebook

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.