Sa Puso ng Isang Ama

Photo Credit: dothe knowledge.com

Photo Credit: dothe knowledge.com

Malalaman mo ang nilalaman ng puso ng isang ama kapag naging ama ka na rin

Noong nagbakasyon ako sa aming lalawigan, nitong nakaraang Abril ay nakita ko si Diokno. Magkakilala naman kami, alam namin ang pamilya ng bawat isa;pero hindi nga lang kami malapit. Matanda yata siya sa akin ng dalawang taon. Nang umalis ako ng bansa ay binata pa siya, sa pagbalik ko makalipas ang apat na taon ay nag- asawa na pala siya at may dalawa nang anak.

Nagtitinda ng mga meryenda ang aking Tiyahin gaya ng puto, banana cue, halo-halo at marami pang iba. Pumaroon ako at tumambay ng mga ilang oras din. Dito ay muli kong nakita si Diokno. Tricycle driver pala siya at doon sila kumukuha ng ikinabubuhay. Naghihintay siya ng sakay subalit madalang, marahil sobra kasi ang init nang panahon.

Pumunta siya sa tindahan at umorder ng halo-halo sa maliit na baso. Hindi niya ako nakikita dahil nasa kubli akong lugar subalit nakikita ko siya.Ewan ko subalit pinagmasdan ko siyang mabuti. Pumayat siya at bahagyang nahukot, nakikita ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kaniyang mga balikat.

Natapos ang kaniyang order at iniabot sa kaniya ng aking tiya ang isang basong halo-halo. Nagsimula siyang haluin ito. Nahalo itong ganap at inihanda ang sarili para kainin ito. Kumutsara siya at dinala ito sa kaniyang naghihintay na bibig nang siya ay biglang matigilan.

Ako na nag-oobserba ay matamang nakatingin

Pamaya-maya ay nagsalita siya” Ka Cita (Iyan ang tawag sa Tiya ko) pwede po bang pakilagay na lamang ito sa disposable cap”

“O e bakit” tanong naman ng aking Tiya
“Naalala ko ang anak ko eh, paborito nga pala ang halo-halo. Iuuwi ko na lamang nang mapagsalu-saluhan” sagot niya

Gusto kong mapaluha sa aking kinalalagyan. Maliit lamang na baso ng halo-halo iyon, kasya lamang sa isang tao. Kakainin na lamang niya subalit sa huli ay inalala pa rin ang kaniyang anak. Tatay nga siya, tatay na handang ibigay ang lahat para sa kaniyang anak.

Isinalin ng aking Tiya ang halo-halo sa disposable cap at si Diokno ay nagmamadaling umuwi para ibigay iyon sa kaniyang anak.

About shallom

Simpleng tao,sana magustuhan n'yo at may mapulot kayo sa mga akda ko.Masaya na po ako kapag nakikita ang inyong mga komento. Salamat po.