Reklamo ng Maraming OFW Duterte Supporters…HINDI SILA NAKABOTO!!!

Marami sa ating mga kababayan dito sa Middle East ang nagrereklamo at hanggang ngayon ay naghihinaing na hindi sila nakaboto sa nagdaang eleksiyon.

ito ay sa kadahilanang ang iba ay hindi pINayagan ng kanilang mga amo na umabsent sa kanilang mga trabaho at ang iba naman ay naka-duty sa kani-kanilang mga opisina o pinagtatrabahuhang kumpanya.

Ang iba naman ay masyadong malayo sa lugar ng botohan at kailangan pang bumiyahe ng tatlo hanggang anim na oras mula sa kanilang lugar. Kung kaya’t ang ilan ay nagsasabing baka puwede pang pahabol na bumoto ang mga hindi nakaboto dito sa Middle East.

Gayunpaman..kahit na nalulungkot ang mga kababayan nating hindi nakaboto, solido pa rin ang kanilang suporta sa ating Bagong Presidente ng Pulipinas at inaasahan nila ang madaliang gagawing pagbabago ng ating bagong Presidente para sa ating Bansa.

Mainit na ipinaaabot ng ating mga kababayang OFW dito sa Saudi Arabia ang taos pusong pagbati sa ating bagong halal na Presidente Rodrigo Duterte..!!

Mabuhay na bagong Presidente!!! Mabuhay ang mga Pilipino!!! Mabuhay ang Pilipinas!!!!

Mula kay Zhysloi Gimel  P. Madhoun (Teodoro Cotes Papa), OFW

pinas 2022