Randy (Yah Walleth Book 2) K-8

Kabanata  8  – ‘Si Aldreak’

Pakiramdam ni Randy ay malulusaw siya sa sikat ng araw paglabas niya kasama si Larry at Domeng.

Nasanay na ang kanyang balat sa lamig ng aircon at sa mga Chandelier na bukas lang kapag may Party at kung wala ay lamlam ng mga pin light lang sa loob ng Villa ang liwanag kaya halos bigla’y parang ‘di niya maidilat ang mga mata sa labis na pagkasilaw.

“Gamitin mo muna ‘to, Tol,” ani Domeng na iniabot ang kanyang Rayban nang mapunang hirap ang binata.

Kinuha naman ni Randy ang salamin at isinuot; “Salamat,” aniya sa kasama. “Parang kalalabas ko lang ng Bartolina ah! “

“Ganyan ‘din ako ‘nun. Kaya nagpabili ako ke Abdul n’yan,” kuwento ni Domeng.

“Magpapabili ‘din ako sa sahod. Eh, ‘San ba tayo pupunta?” tanong ng binata kay Larry na nasa tabi ng pinto at hinihintay ang paglabas ni Kashile at Hambal.

“Sa Palasyo,” sagot nitong nakasilip sa konting awang ng pinto.

“Ano ‘yun? Ano gagawin natin ‘dun?” nagtatakang tanong ng binata.

“Maglilinis, ano pa?” sagot ni Domeng. “Ipinagawa ng tatay ni Amo ‘yun. Ang laki, super. Dalawampung doble ang laki dito.”

“Ganu’n? Dito lang halos mamatay na tayo ah!” ani Randy.

“Ayan na! Ayan na!” sabi ni Larry.

Nagsiunat ang dalawang kasama nang buksan ni Larry ang pinto.

“Good morning, Sir,” sabay na bati ng tatlong Yah Walleth nang lumabas si Hambal dala ang paborito nitong baston na ayon sa kasamahan ay may lihim na patalim o espada.

“Ako nagpupunas at naglilinis ‘nun. Kaya hindi puwedeng biruin ‘yan kapag dala n’ya ang baston, baka sa pagka-high blood ay biglang mawala sa sarili at manaksak na lang,” sabi ni Roger na naalala ni Randy.

“Good morning. Lets go,” anang amo at sumakay na sa kanyang Jeep type na Mercedez.

Sa sasakyan ni Kashile sumakay ang mga binata at kahit airconditioned ang sasakyan ay parang dama pa rin ni Randy ang sikat ng araw sa labas.

Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niya ang anyo ng bansang iyon.

Ang pumasok sa isip ni Randy ay kagaya rin ng nasa isip ni Rowel.

Ang mga kabahayan ay sa Indiana Jones movie ni Harrison Ford lang niya nakikita o sa mga ilustrasyon sa Biblia. Bale parang sa sinaunang panahon.

Mga mababang bahay na yari sa bato at parang halos ay nagkakaisa sa kremang kulay ng pintura.

Habang tumatakbo ang sasakyan ay nanumbalik sa kanyang isip ang nangyari sa kanila ni Pinky kahapon.

Bahagyang napangiti ang binata nang maalala ang reaksyon ng mukha ng dalaga pagkaalis ni Kashile.

Nang umalis na si Hambal papunta sa kanyang Tatay at nagsipag-akyat na ang mga kasama para magpahinga saglit ay sinadya ng binata na antayin ang pagbaba ng dalaga.

Alam niyang magsasalang ito ng mga damit ni Hambal sa ganung oras.

“Hello, love,” nakangiting bati ni Randy.

“Tseeh! love ka diyan,” sagot ng dalagang nasanay na sa binata.

“Usap muna tayo bago ka maglaba niyan.”

Pinandilatan ng dalaga si Randy. “Baka biglang me dumating na driver at makita tayo. Dito sila dumadaan, remember?” madiing anito.

“Sinabi ko bang dito?” makahulugang sagot ni Randy.

“Bawal ang lalaki sa Laundry at dadaanan ‘din ng driver ‘yan bago makapasok sa kuwarto nila, eh, kung madinig tayong nasa loob, ha!”

Hinawakan ni Randy ang kamay ng dalaga at hinila papasok sa living room area ng Party room.

“Tekaaa, ano ba,” anang dalagang pilit na umaatras.

Subalit dahil ang ibaba ng hagdan ay halos katabi lang ng pinto ng Party room ay madali niyang naipasok ang dalaga.

“Baka naman dumating si Kashile, makitang nandito ako. Isusumbong ako ‘nun ke Madam pagdating,” kinakabahang sabi ni Pinky.

Regular namang nakakapasok ‘dun ang dalaga kapag iaabot ang mga table cover at mga pillow cases para sa mga sofa sa bawat area pero nandoon ang mga Yah Walleth at saglit lang o hindi sa oras na iyon na walang tao lalo’t madilim gawa nang patay ang chandelier.

“Umalis na. Kapag nakaalis na si Amo ay naglalakwatsa na rin ‘yun,” sagot ng binata at pagkasabi’y hinatak muli ang dalaga sa visitor’s comfort room. “Dito tayo para safe.”

Sa bilis ni Randy ay hindi nakatanggi ang dalaga’t wala nang nagawa nang iharang pa ng binata ang katawan sa pinto pagkasara.

“Kinakabahan naman ako sa ganit,” tila may takot na anang dalaga.

“Mag-uusap lang naman tayo saglit, ah,” natatawang sagot ng binata. “Kamusta ‘yung pinadala ko kay Roger na Sarsyadong Tilapya, masarap ba?”

“Oo, na! Lalabas na ko. Sa text na lang tayo mag-usap,” sagot ng dalagang puno ng kaba.

“Kiss muna,” tugon ni Randy na inusli ang nguso.

“Bakit? Bf ba kita? Me bf na ako. Tabi ka d’yan baka magahol ang labahin ko,” tugon sa kanya at akmang hahawiin si Randy sa tabi ng pinto nang may parang nagbubukas ng door knob.

Nagkatinginan ang dalawa.

Umatras si Pinky hanggang mapaupo na sa takip ng bowl at napatitig sa pinto nang makarinig ng katok.

Mabilis na nag-isip ang binata pagkuwa’y sumenyas na pumunta siya sa sulok.

Natulala ang dalaga nang sa harap niya ay hubarin ng binata ang pantalon at munting saplot nito, pagkuwa’y hinawakan ang pantalon at itinakip ng konti sa pribado bago binuksan nang konti lang ang pinto.

Iniharang niya ang katawan, sinigurong kontrolado niyang hindi makakasilip sa loob ang sinumang nasa labas pero makikitang hubad siya.

Bagama’t nagulat nang makitang si Kashile ang nasa labas ay: “I’m sorry, Sir. Can’t run to our comfort room anymore, My stomach is karban, ahhh! I’m sorry,” mabilis na tugon ng binatang inarte ang mukhang animo’y totoong may problema ang tiyan nang pagalit na magtanong si Kashile ng: “Why do you use this visitors comfort room?”

Saglit na napatingin si Kashile sa kahubdan ng binata at: “Okey, lets talk after you finish,” anito at umalis.

Isinara ni Randy ang pinto at humarap nang hindi na nakatakip ng pantalon ang katawan.

“Umalis na,” nakangiting anang binata.

Nang makitang tulalang nakatingin lang at nanginginig ang dalaga sa takot ay mabilis niyang isinuot ang munting saplot at pantalon bago lumapit at niyakap ang dalaga.

“Shhh. Relax, love. Wala na. Lika, ihatid na kita,” bulong ng binata.

Yumakap ang dalaga; “Baka makita ako. Latigo tayong dalawa. Huhuhu!” anito sa garalgal na boses at tuluyan nang napaiyak.

Sumilip muna si Randy sa labas at nang makitang wala si Kashile ay lumabas siya, tinignan kung saang area ito nandoon, nakahinga siya nang makitang tumatawa-tawa na ito sa harap ng kanyang computer.

Mabilis na bumalik si Randy sa comfort room at hinatak si Pinky na nakasilip.

“Tara, bilis,” anang binata

Nang makalabas sa pinto ng living room ay hinawakan niya ng dalawang palad sa magkabilang pisngi si Pinky at sinabing: “I’m sorry,” bago hinalikan sa labi ang hindi nakaiwas na dalaga sa bilis ng kilos ng binata.

Parang wala pa rin sa sariling nakatitig si Pinky sa kanya nang matapos ang saglit na halik.

“Sige na, akyat ka na. Ako na magsasalang ng labahin mo,” ang gumising sa dalaga’t pagdaka’y mabilis na tumakbo paakyat ng hagdan.

Si Randy naman ang naiwang tulala, labis ang nadaramang ligaya dahil natikman niya ang malambot na labi ng babaeng dahilan ng kanyang mga puyat.

Nang puntahan niya si Kashile ay todo arteng humingi siya ng paumanhin.

“I understand, it also happen to me before,” sagot nitong sa computer nakatingin.

Lihim na natuwa si Randy, nagpaalam na kunwa’y pupunta na naman sa accommodation comfort room.

Iniwan niya si Kashile na hanggang tenga ang ngiti na adik sa ka-Cam to Cam sa kanyang ka chat sa Yahoo account.

Natigil ang kanyang alaala nang kalabitin siya ni Domeng; “Pre, kita mo, gate pa lang higante na,” anito.

Tumigil sila sa isang tila maliit na gusali na unang makikita pagpasok ng gate. Malaki ang main entrance, bagama’t makabago na ang pinto ay halata pa ring de primera kalidad.

Pagbaba pa lang ay agad na sinigawan ni Hambal si Aldreak, ang foreman ng mga pintor.

“Until when you’ll finish that pot?!” saad ni Hambal.

“But, Sir, you told the office to concentrate on the lobby,” sagot ni Aldreak.

“That’s stupidity!” sigaw ni Hambal. “Only two can paint that pot. I’m paying 15 painters.”

“We will finish it today, Sir,” pinili ni Aldreak na huwag nang makipagtalo.

Galit na kinausap ni Hambal sa kanilang wika si Kashile at pagkuwa’y pumasok sa loob na ayon sa bulong ni Domeng kay Randy habang sila ay nakatayo ay palasyo ni Hambal.

Ang buong paligid sa loob ay nalalatagan ng plastic cellophane gawa ng hindi pa tapos ang pagpipintura.

Pero napansin na agad ni Randy na sa ilalim ng plastic ay malambot na mamahaling carpet.

Nakahanda na rin ang mga imported na sofa, center table at marami pang kasangkapan na pawang mga nakabalot ng karton.

Muli na namang pinagalitan ni Hambal si Aldreak nang makitang iba ang kulay ng Gold leaf sa hagdan.

“Terible! This is not the number 63 that I chose?” baling nito sa foreman.

“Yah, Larry, here, go, make sure that no even micro damage in the wall, okey?” ani Kashile na iniabot ang dilaw na tag sticker.

“Oh, Tol, wala kang gagawin kundi titigan mo lang mabuti ang lahat ng dingding, lahat ng pininturahan at kapag may nakita kang gasgas o kahit tuldok lang ang makita mo, dikitan mo nito kasi ‘yan ang titignan ng mga pintor para sa retouch o repaint. Gusto ng amo ay perpektong makinis,” paliwanag ni Larry sa binata.

Habang naglilibot si Randy ay hindi niya naiwasang humanga sa kapaligiran.

Napapalatak na lang siya nang madako siya sa Lady Diwania; “Tsk tsk! Ang ganda…” sa kanyang isipan nang makita ang mga sofa na halatang mga babae talaga ang gagamit, maging ang mga salamin ay ganun din.

“Hoyyy! Me nadikitan ka na ba?” si Domeng sa kanyang likuran. “Ako, sampu na.”

“Putsa, wala naman akong makita eh,.” reklamo ni Randy.

“Ako din eh!” nakatawang sagot ng kasama.

“Nakasampu ka na kamo ah.” nagtatakang tanong ng binata.

“Oo nga. Kaya… gumawa ako ng makikita kesa masabihan akong “Are you blind, stupid!” ni Amo, hehehe!” tugon ng kasama

“Paano?”

“Eh, ‘di ginagasgas ko, sabay dikit ng papel,” bulong ni Domeng.

“Kawawa naman ang mga pintor n’yan, Lalo na si Aldreak,” seryosong anang binata.

“Tuldok lang naman. Sabi nga eh, micro damage. Hehehehe! Sige ha, hahanap pa ko. Huwag kang tumanga diyan. Kapag nadaanan ka ni Amo d’yan, bulyaw ka.”

Matamang sinipat ni Randy ang dingding at may nakita siyang isang tila maliit na crack. Dinikitan niya iyon ng tag paper bago muling naghanap ng damage sa pintura.

“Napakaarte naman kasi,” bulong ni Randy na pagkatapos iguhit ang kuko sa dingding ay pahampas na dinikitan ng tag; “Patawarin n’yo po ako, Mang Aldreak.”

Bandang alas onse ay nagmamadaling bumalik si Hambal sa Villa gawa nang maaga raw itong pupunta sa Tatay kaya natuwa ang binata.

“Yes, makikita ko na naman ang aking love,” sa kanyang isip.

_________________________

Habang nakahiga ay sinalat ni Pinky ang kanyang labi at pilit na inalala ang halik na ginawa ni Randy.

Hindi iyon ang kanyang unang halik pero parang nakadikit pa rin sa kanyang labi ang labi ng binata.

“Hindi. Hindi dapat,” bulong ng kanyang isip.

Hindi ang pagkalalaki ni Randy na nakita niya sa comfort room ang una niyang nakita kundi ang sa kanyang nobyo pero inaamin niyang lamang ang binata sa kasintahan. Para sa kanya, si Randy ay tila isang Adonis.

Pumikit ang dalaga nang nakangiti.

_________________

“Loveeeee…” sambit ni Devie na napabangon sa higaan.

Kitang-kita niya sa kanyang panaginip si Randy na tumalikod at lumayo pagkasabing: “May mas nababagay sa iyo,” may luhang anito.

Sinalat ng dalaga ang kanyang tiyan kasabay ng pagpatak ng mga luha.

“Baby, babalik pa ang Daddy mo, ‘di ba? Huhuhu!” anang dalagang sinipon na sa pag-iyak.

Itutuloy…

Kabanata 7http://definitelyfilipino.com/blog/randy-yah-walleth-book-2-k-7/

Kabanata 6 –  http://definitelyfilipino.com/blog/randy-yah-walleth-book-2-k-6/

Kabanata 5 —  http://definitelyfilipino.com/blog/randy-yah-walleth-book-2-k-5/

Kabanata 4 —  definitelyfilipino.com/blog/randy-yah-walleth-book-2-k4/

Kabanata 3http://definitelyfilipino.com/blog/randy-yah-walleth-book-2-k-3/

Kabanata 2  —  http://definitelyfilipino.com/blog/randy-yah-walleth-book-2-k-2/

Kabanata 1  –  http://definitelyfilipino.com/blog/randy-yah-walleth-book-2-k-1/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.