Pilipinas: Bakit mahirap na bansa?

Maituturing na isang kuwentong barbero lamang ang paglalahad na ito. Umpisahan natin sa pagtatanong.

Ganito ang magandang katanungan!

Paano at bakit ang mga malalaking korporasyon at mga kilala’t dambuhalang negosyo ay nagtatagumpay??

Ganun din, bakit at paanong  ang USA ay naging isang superpower at napakaindustriyalisado na bansa??
Bakit??

Ilan sa pangunahin dahilan ay:

Ang mahuhusay na negosyante o ‘entrepreneurs ay napapaikutan ng mga trabahador empleyado na pinakamahuhusay, matatalino, madunong, highly skilled human resources. Nagha-hire ‘yan sila, nag-i-scout ng ‘most brightest brains skilled persons around the planet earth(hehehe).

Ang USA naman halos puro immigrant naman ang tao diyan. Sabi pa ni Physicist Michio Kaku, ang US  ay mayroong “Genius visa” na tinatawag na kung saan ay parang nag-i-scout o naghahanap din sila ng may pinakamaabilidad na mga tao sa buong mundo — halimbawa ikaw ay scientist e iimbitahan at kukunin ka nila at automatic US citizen ka kasama pamilya mo with all the perks & privileges. Kaya hindi sila nagkakaroon ng ‘brain drain kumbaga…

Ngayon alamin naman natin ang kalakaran ng gobyerno natin. Gawin nating halimbawa ang  pinakasikat pinakamatalino daw na lider ng bansa, si dating Prez. Ferdinand E Marcos.

Noong ideklara niya ang martial law na naging dahilan para siya na ang maghari sa buong kapuluan.

Ano ang nangyari? May pagkakahawig ba sa mga nabanggit ko sa taas?

Ang ginawa ni Marcos at ng kanyang mga alipores ay hinunting at pinaghuhuli, ipinakulong, tinorture ang iba ay napatay pa, ang iba naman namundok na lang at ang sinuwerteng nakaalis ng bansa ay nanirahan nang tuluyan sa ibang bansa. Meron ding marahil na nanahimik na lang at hindi na nakialam. Ang tinutukoy ko dito ay mga ‘Filipino brains critical thinkers supposedly’  (UP students & other intellectuals), mga diktador kasi parang na ‘intimidate ‘yan sa mga taong may angking karunungan, para bang nagseselos magkaroon siya kaagaw sa kapangyarihan(insecure).

So, ano mangyayari pag tinakot, ipinakulong, pinatay ang mga kritiko at may angking karunungan? Ano’ng matitira sa atin?

Gay-on po, mga kabayan, mga bes, ang mangyayari kapag hinayaan natin ng sobra sobra (martial law) powers’ ang ating mga lider politiko — malalagay sila sa malaking tukso na abusuhin ang labis labis na kapangyarihan.

Dapat sana ay ganito:

Mahalaga (priority) magkaroon ang gobyerno ng permanente at pangmatagalan (long term) na plano o ‘blueprint’ na maski magpalit-palit araw-araw ng presidente o mga lider ‘yun at ‘yun ang susundin at isasakatuparan.

Mayroon tayong halos mahigit 105 milyon Pilipino (population) — hanapin, ipunin, linangin dapat ang may mga pambihirang dunong at special skill at ilagay sa dapat kalagyan upang makatulong sa mga programang pangkaunlaran.

Ang yaman-tao (human resources) ang pinakamahalagang yaman ng alinmang bansa gaya na lang halimbawa ng bansang Japan na halos kulang kulang ang likas yaman (natural resources) ngunit hindi ito naging hadlang dahil sa paglinang nila nang husto sa potensyal ng yaman-tao at napakataas na kalidad ng pilosopiya o edukasyon….

Hanggang sa susunod na kuwentuhan sa barberya…sana magustuhan ang mga mumunting pangkaraniwang kaisipang awtomatik?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.