Pera Para Sa Lata

Ni minsan ba naitanong mo sa iyong sarili kung ano kaya ang nararamdaman ng mga taong baldado at hindi makahanap ng trabaho dahil sa kanilang kalagayan? Yung pakiramdam na wala ka ng silbi sa lipunan, lalong lalo na sa iyong pamilya? Nasubukan mo na bang mangalkal ng basura para sa isang pirasong lata o ano pa mang maaari mong pagkaperahan na iyong matatagpuan roon?

Apat na araw akong pumapasok sa trabaho sa isang linggo. Sa bawat araw na pumaparada ako sa parking area sa tapat ng aking trabaho hindi ko mapigilang pagmasdan ang isang medyo may-edad ng lalaki. Nalulungkot man ako sa kanyang kalagayan ay mas nananaig ang paghanga sa aking dibdib. Sa ‘di ko alam na dahilan, siya’y nakaupo sa kanyang silyang de gulong. Ano man ang dahilang naglagay sa kanya sa sitwasyong iyon ay hindi ko na inalam pa.

Sa ilalim ng mainit na sikat na araw ay pinapatakbo niya ang kanyang silyang de gulong sa bawat basurahang kanyang makita at inuungkat kung ano man ang laman ng mga ito. Sa tulong ng kanyang payong na tinali sa isang kahoy na nakakabit sa kanyang silyang de gulong ay nakagawa siya ng pansamantalng masisilungan para di gaanong mababad sa init. Minsan-minsan ko lang siya nakikita nitong nagdaang taglamig. Siguro, dahil na rin sa sobrang lamig at sadya namang mapanganib ang mga kalsada tuwing nag-i-snow.

Wala kang mababanaag na kahihiyan at o pagkamuhi sa kanyang mukha. Sa halip ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na sa bawat basurahan na kanyang malapitan at mayroon siyang makukuha mula sa roon.

Sa paulit ulit na tagpong ito at sa walang sawang pangangalkal ng mga basurahan ay lalo akong humahanga sa isang taong mas pinili pa ang hindi kaawaan at ikahiya ang kanyang kalagayan kumita lamang ng pera. Katiting man itong maituturing kumpara sa pinagkakakitaan ng iba pero ang dangal at katibayan sa hanap-buhay na ito ay higit pa sa kahit ano pa mang uri at antas ng trabaho.

Sino ba naman ang mag-aakala na sa bawat basurang itinatapon ng karamihan ay siya namang pinagkakakitaan ng iba?

Pera para sa lata.

Pera galing sa basura.

Kung sino ka man, saludo ako sa iyong katatagan. Wala kang kasingtulad.

Photo credit: saluding.com

Enhanced by Zemanta

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.