Patawad at Paalam

Good Bye (Photo Credit: tcpressblock.com
Good Bye (Photo Credit: tcpressblock.com)

Ibinunyag tayo ng dilim

Sa ating iimpit-bubulyaw na mga tinig.
Nahayon ang pinaghuhunos-diling
Mga bulalas at hibik.
Hindi kapayapaan ang ikinukubli
Ng ating pananahimik: salimuot.
Tinalupan ko ang sarili.
Walang tinagong pilat ng dati,
Sapagkat pangarap kong maging ako
Isang minsan sa piling mo.
Subalit namutawi sa iyo ang mga salitang:
Patawad at paalam.
Alam mo ba na ayaw kong magpatawad?
Dahil ayaw kong magpaalam.
Hirap ang mga kamay kong
Abutin ang puso mong lumalayo,
Nagmamakaawa maging mga salitang
kahit pa bukal sa udyok
Ng bigkis na pagmamahal
Ay hindi na mapakinggan.
Kay daling magpasyang lumaya ng puso mong
Balisang umiwas sa katotohanan,
Pusong aligagang takasan ang takot.
Ni hindi makilala ang damdaming
Biniyak mabuo ka lang.
Na handang mawalan,
Magkaroon ka lang.
At handang lumimot,
Maalala ka lang.
Hindi ko na muli mapiit ang pusong puga.
Hindi ko na maangkin ang taong hindi ako kanya.
Hindi ko mapangalanang buhay
Itong pag-ibig kung pag-ibig din nga?
Kaya hangga’t nalalasap ko pa
Ang latak sa iniwan mong pangako,
Hangga’t hindi pa ako hapong magmahal,
Pakiusap, dito ka lang.
Pabayaan mo silang manghimasok
At magtuligsa o hayaan akong
Mapahiya sa kaluluksa,
Pero hindi muna ako bibitaw.
Kahit ilang sandali lang, mahal.
Kahit hanggang bago pumutok ang araw.
Sa mga oras na hindi na kita kayang makita sa liwanag.
Ako na mismo ang magkukusang
Magpatawad at magpaalam.
Kaya ko na.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.