Pasukan Na Naman

Back to school (Photo credit: dipity)
Back to school (Photo credit: dipity)
Back to school (Photo credit: dipity)
Back to school (Photo credit: dipity)

“Good morning class!”
“Everybody, please stand up and let us pray.”
“Anyone who’s absent today?”

Mga paunang bungad sa mga estudyante tuwing umaga mula sa kanilang guro. ‘Eto nga at pasukan na naman. Panibagong simula ulit para sa mga guro at mag-aaral. Para sa isang guro na tulad ko, panibagong pagsubok na haharapin. Pagsubok kung paano ko muling huhubugin ang mga panibagong murang isipan na hahawakan ng aking mga kamay. Hindi lang isa kundi limampu o animpung murang isipan.

Dalawang linggo bago dumating ang takdang araw ng kanilang pagpasok ay pinaghahadaan na namin ang lahat para sa kanila. Paglilinis, pag-aayos, pagpipinta, at kung ano-ano pa upang maging kumportable sila sa kanilang pag-aaral. Nakahanda ang lahat sa kanilang pagpasok, sila na lamang ang hinihintay.

Mahirap humubog ng mga murang isipan lalo na kung wala kaming katuwang na magulang. Kadalasan ay ipinauubaya ng mga magulang ang pag-unlad ng kanilang mga anak sa paaralan lamang. Sana din naman ay maisip nila na sila ang mas madalas kasama at sa kanila nagmula ang mga bata na ito kaya’t sana’y tulungan naman sana nila kaming mga guro sa pag-gabay sa kanilang mga anak. Huwag sana nilang masamain ang aming paglapit at paghingi ng tulong sa kanila dahil ito ay para din naman sa kinabukasan ng kanilang mga mahal na anak. Sa mga estudyante, hindi niyo pa man din maintindihan sa ngayon ang mga bagay na nais naming iparating, nawa’y balang araw ito din ay inyong madinig.

Hay! Pasukan na naman… May maihatid sana akong bagong pag-asa, gabay at pagmamahal para panibagong grupo ng kabataang aking hahawakan.

author: XoHeavenoX

p.e./kf

About XoHeavenoX

I am just a simple person. Mababaw ang kaligayahan. Madaling mapangiti ng mga simpleng bagay. Laging nakangiti sa kabila ng mabigat na dinadala. Isang simpleng guro na hindi lamang sa basta makapagturo ng isa, dalawa, tatlo o a, b, c, d kundi isang guro na mas nais maghatid at magturo kung paano maging praktikal, lumaban, magiging matatag, magambisyon at magsumikap na maabot ang lahat ng naisin sa buhay.