Parenting Across the Miles (Hindi na IMPOSIBLE!!!)

Online Parenting with Monette Calugay (Photo Credit: Facebook)
Online Parenting with Monette Calugay (Photo Credit: Facebook)
Online Parenting  with Monette Calugay  (Photo Credit:  Facebook)
Online Parenting with Monette Calugay (Photo Credit: Facebook)

Paano ba mapananatili ang pagmamahal na milya-milya ang pagitan?”

 Ito ay isang katanungan na dati-rati ay napakahirap tugunin. Magkasintahan, mag-asawa at mag-anak na kinailangang magkawalay upang magtrabaho sa ibang bansa. Ngunit hindi na ngayon. Bakit?

 Tila bahagi na ng mentalidad ng nakararaming Pinoy na sa pamamagitan lamang ng pangingibang-bansa higit na nakakamit ang maalwang buhay. Mula pa noong dekada 70 nagsimulang magsilabas ang maraming Filipino upang makipagsapalaran sa mga dayuhang bansa. At mula din noon, sari-saring kuwento na ng pagsubok na kaakibat ng pagkakawalay ang naisapelikula, naisulat at naibalita.

 Kung mayroon mang mga kuwento ng tagumpay, marami ring mga kuwento ng kapighatian. Kalungkutang hindi nakayanan, tuksong hindi naiwasan, kamalasan sa pinagtrabahuhan, mga anak na naligaw ng landas sapagkat nawalan ng gabay, mga pamilyang nagiba dahil sa milya-milyang pagitan, atbp.

 Dangan kasi’y napakahirap ang mapalayo sa pamilya at sa iniirog NOON! Aba, hindi na NGAYON!

 Ngunit tulad ng anumang mahalagang bagay, kailangan ng sipag at tiyaga sa pagpapanatili ng pagmamahalan gaano man kalawak ang inyong pagitan.

  • Maglaan ng panahon para sa regular na komunikasyon.
  • Magdagdag ng iba’t ibang pamamaraan sa pagpapadama ng pagmamahal.
  • Pahalagahan ang bawat pagsisikap na maiwasto kung mayroon mang mga pagkakamali o pagkukulang.

Hindi naman kasi dapat sinusukat ang pagmamahal. Ito’y dapat na pinalalago at pinagyayaman upang lalong tumibay.

Kaya naman, muli nating pinapaalala sa mga pamilyang Pinoy… panatilihin ang pagmamahal, dahil ngayon, malayo man sila, mas malapit na rin!

Dati-rati’y tatlong linggo bago makarating ang isang liham, at tatlong linggo bago makarating ang tugon sa liham. Ni hindi mo malalaman agad kung nakarating ba sa patutunguhan ang iyong lumisang kapamilya. Libong halaga ang isang napakaikling tawag. At patay na sa lungkot ang napalayo dahil walang pantawag!

 Hindi na ngayon!

 Salamat sa cellphones, sa internet at sa mga websites kung saan pisikal na aspeto na lamang ang kulang. Kahit araw-araw ay maaari mo nang makita at makausap ang iyong minamahal na nasa malayo. Kahit oras-oras ay maaari mo nang tawagan. Maaari na ring magpalitan ng mga litrato, mga videos o kaya’y magkumperensiya ang mag-anak, magkakaibigan o magkasintahan. Maaari na nga ring dumalo sa mga okasyon via “webcam”. Hahaha! “One click away” ‘ika nga!

 Hindi na gaanong mangungulila ang mga iniwan at ang lumisan. Masusundan na ng isang magulang ang paglaki ng kanyang mga anak. Makakaramay na sa mga pagsubok ang isa’t isa dahil maaari nang mag-usap at magkita nang madalas. Maaari nang magpalitan ng kuwento ayon sa mga kaganapan sa kani-kanilang kinalulugaran. Posible na ang maglambingan via chat. Ang kasabikan ay natutugunan na.

Salamat sa teknolohiya.  Puwede na ang parenting across the wires! 

Definitely yours,

Your Mom Online

 

About Mommyjoyce

Isang simpleng nanay na adik magbasa, adik magsulat at adik sa anak! Idol ko si Mother Theresa, kaboses ako dati ni Ate Shawie Cuneta (joke); maawain sa mga madudungis, siga sa mga taong nang-aapi, at lifecoach sa mga kabataan at mga magulang na walang ibang makausap, Ang simpleng motto ko in life: Cherish everyday (not just because it could be my last); kundi kasi, bukas iba na naman ang flavor ng buhay! Kaya namnaming maigi!