Parating na nga ba ang Katapusan ng Mundo: Handa ba ang Mga Pinoy?

Photo credit to www.c3entertainment.com

 

 

Photo credit to www.c3entertainment.com
Photo credit to www.c3entertainment.com

Sa mga Kristiyano, kaugnay na ng pangako ni Kristo ang kanyang muling pagbabalik sa pagwawakas ng panahon. Maging ito man ay sa ating henerasyon magaganap, o sa mga susunod na saling lahi.

Madaming mga mananampalataya, mga lingkod ng Diyos, at mga Iskolar ng Bibliya sa America, Israel at iba’t ibang bahagi ng mundo ang nagsasabi, na nasa pinto na nga ng panahon —  ang pagbabalik ni Hesus.

Ito ay mababasa sa iba’t ibang artikulo, at mapapanuod sa napakaraming mga videos sa Youtube. Nariyan ang pagpula ng buwan nuong  ika 15 ng Abril at Oktubre 8 ngayong taon. Mayroon pang kasunod ito na dalawa sa ika- 4 ng Abril at Setyembre 28 sa 2015. Nariyan pa nag kabi-kabilang malalakas na paglindol.

Pinaniniwalan ng maraming mga mag-aaral ng Bibiliya na ito ay isa sa mga malilinaw na senyales na malapit nang dumating ang kapighatian na kung tawagin ay TRIBULATION. Ito ay ang pitong taong paghihirap ng sangkatauhan — habang ang mundo ay pamumunuan ng nag papangggap na tagapag-ligtas.

Panuorin ang paliwang ng isang mangagaral sa video na ito.  Ito ay maaring maging gabay, upang maunawaan ang mga pangyayaring halos  sabay-sabay na nagaganap sa ating panahon.

  1. https://www.youtube.com/watch?v=afmiLRb7R-A

Mahigpit  nilang pinag-aralan ang mga pangyayari sa mga nakaraang libong taon, at siniyasat ang mga senyales na nararanasan natin sa kasalukuyang panahon.

Napakasarap mabuhay ng walang alalahanin – huwag isipin ang anupaman at  gawin lamang ang pang-araw araw na gawain. Tama nga ba na ipag walang -bahala ang mga kaganapan sa iba’t ibang bahagi ng mundo? Ano ang iyong mga paghahanda?

Sa pinakamahabang panahon, ngayon lamang nagkaroon ng makatotohanang  pangamba ang bawat isa sa atin, nang muling  lumaganap ang sakit na EBOLA sa Liberia. Matapos nitong magpakilala nuong taong 1976 sa Zaire, sa isang iglap, muli na namang nanalasa ito. At sa pagkakataong ito, pinangangambahang  kumalat ito ng mas mabilis at kumitil ng mas maraming buhay.

  1. https://www.youtube.com/watch?v=xUBpoyKxArU
  2. http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/history/chronology.html

Ang Amerika sa oras na ito, na siyang inaasahan ng lahat na siyang mangunguna upang sugpuin ang nakamamatay na karamdamang ito — ay wala pa ring malinaw na solusyon sa problemang ito. Sila man ay nangangamba sa kanilang sariling kaligtasan.

Ang patuloy na pag sama ng mga tao. Mga kaugalian na maaring matagal nang ginagawa ng iba – ngunit kapansin-pansin na sa kasulukuyang panahon ang mukha nito ay mabilis at mabalasik na kumikilos upang maging malakas na bahagi ng kaisipan ng mga tao. Mga gawaing tumutuligsa sa karunungan at kalooban ng Diyos. Mga kaugalian at pamumuhay, na patuloy at unti-unti na naglalayo sa sanlibutan  sa Diyos.Mga pagpatay sa pangalan ng paniniwala. Nariyan ang kaguluhan sa middle east na patuloy na nagpapahirap at pumapatay sa mga Kristiyano at iba pang mga relihiyon.

  1. https://www.youtube.com/watch?v=hAclQLHNjmc

Pag-aasawa ng parehong kasarian. Ito ay patuoy na itinutulak ng mga grupo, maging sa mga bansang Kristiyano.  Ang pagiging katanggap-tanggap ng sekswal na relasyon ng magkapatid, sa Bansang Aleman at ng iba pang mga bansa sa Europa.

  1. http://www.nbcnews.com/news/world/incest-taboo-shouldnt-be-illegal-german-experts-say-n211391

Ang pagsusulong ng isang abogado at propesor sa America na maging legal ang pedophilia, sa batayang ito ay hindi kayang pigilan ng isang tao dahil ito ay nagmumula sa kanyang mga karanasan nuong bata. O ayon pa rin sa kanya maaaring may bahagi, ng kanyang utak na hindi nagbibigay ng tamang senyales, kung kanino sya dapat makaramdam ng sekswal na atraksyon.

Mga bagong kaisipan na unti-unting sumisira sa dignidad ng tao, sa pag abuso sa salitang PAGKAKA PANTAY-PANTAY. Ayon sa kanya may karapatan din ang mga pedopilya, at ang tao ay nagkakaruon lamang ng hindi tamang takot sa mga ito na kung tawagin nya ay “PEDOPHOBIC“. Marapat lang naman siguro tayong matakot sa mga nanggagahasa at umaabuso ng kabataan.

Ito ang mga usapin na matapang nang naipapahayag ng iba dahil sa mga naunang batas na naipatupad gaya ng same-sex marriage, incest sa ibang bansa. Marahil nga naman, baka hindi na rin magtagal, at tanggapin na rin ng tao ang karapatan ng mga pedopilya na manghalay ng mga kabataan.

Mapapansing ang tao sa ngayon, ay nakatuon na lamang sa sekswal nitong pangangailangan. Ang karamihan ay patay na ang espiritu, at wala ng pagmamahal sa Diyos na lumikha.

Unti-unting iniaalis ang moralidad at binubuksan ang pinto upang ang mga bagay na hindi katanggap-tanggap nuon, ay yakapin na rin ng nakararami.

Isang nakahihilakbot  na ideya na mag bubukas ng legal na batayan upang ang mga kabataan ay tuluyang maabuso at maging laruan na lamang ng mga ganid sa laman.

 

  1.  http://www.thepcmdgazette.com/news/new-york-times-demands-equality-for-pedophiles/

 

Ang malinaw na pag-talikod ng tao sa Diyos, ang pagdedeklarang ang Diyos ay hindi na kailangan, at hindi na naangkop sa modernong panahon — na ang Diyos ay isa na lamang sagabal sa KALIGAYAHAN at mga pansariling adhikain ng tao. Malinaw na pahiwatig nang nalalapit na pagdurusa ng sanlibutan.

Ang pag-alis ng pagtawag sa mga batang lalaki — bilang lalaki, at babae — bilang babae, sa halip ay tawagin na lang ang lahat ng mga bata na purple penguins sa isang paaralan sa Nebraska, USA upang ayon sa kanila ay magkaroon ng pagsasama -sama ang lahat ng kasarian. Ito ay iniulat sa artikulong isinulat dito.

  1.  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2787443.

Tayo ay maging mapanuri at maging mapagmatyag . Ang lahat ng mga pangyayari sa mundo ay hindi mga watak -watak na pangyayari.  Ito ay mga bagay na magaganap bago ang pagbabalik ni Kristo.

Walang sinuman ang may-alam sa araw at oras kung kailan ito magaganap. Huwag mangamba bagkus  makinig  sa mga pagpapahayag  upang ito ay mapaghandaan.

Patuloy na magsiyasat, magbasa, at makinig – ngunit higit sa lahat patuloy na manalangin at maging mabuti sa isa’t isa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.