Pambayad

(Photo Credit: www.123rf.com)
(Photo Credit:  www.123rf.com)
(Photo Credit: www.123rf.com)

Nagdidilig noon sa kaniyang gulayan si Mang Joaquin nang makarinig siya ng tila kaguluhan sa kanilang bahay. Naalarma siya kaya, ibinaba niya ang hose; wala na siyang pakialam kung hindi niya naisara ang gripo. Tumagas ang tubig at dumaloy ito kung saan-saan. Tumakbo si Mang Joaquin patungo sa kanilang tahanan.

Malayo pa siya ay nakita niya na inilalabas sa pintuan ng panganay niyang anak na si Cedric ang tila isang babaeng walang malay. Pangko-pangko ito ng kaniyang anak at sumusunod dito ang kaniyang maybahay na si Lani; nananangis ito.

“Joacquin! si Denise, uminom ng lason!” nananaghoy na sabi ng kaniyang asawa

Naikuyom niya ang mga palad. Kapagdaka’y tinulungan niya ang kaniyang anak sa pagpangko kay Denise. Salamat na lamang at dumaan ang isang Jeep, napakiusapan nila ang driver na dalhin sila sa pinakamalapit na ospital sa kabayanan.

++++
Pamaya-maya ay lumabas ang doctor na tumitingin kay Denise

“Doc, kumusta po ang lagay ng aking anak” tanong ni Mang Joacquin

“Ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Medyo kritikal po ang lagay ng inyong anak. Muriatic acid po kasi ang ininom niya at nasunog ang kaniyang bibig pati na rin ang mga organ sa katawan na dinaanan ng kemikal. Gayunpaman ay manalangin lang po tayo at ginagawa po namin ang lahat para sa inyong anak” turan ng doctor

Matagal nang nakaalis ang doctor ay hindi pa rin makatinag sa kinatatayuan si Mang Joacquin.

“Bakit kaya nangyayari ang mga bagay na ito, naisip niya. Ito na ba ang kabayaran sa lahat ng kaniyang mga kasalanan.”

Nakita niya ang bangko na kinauupuan ng kaniyang asawa. Nagpaalam si Cedric na bibili ng makakain sa labas. Hihikbi-hikbi si Aling Lani, marahil sa pag-aalala sa kanilang anak.

“Ano ba ang nangyari?” tanong niya rito

“Eh kinatok ko ang pintuan niya dahil uutusan ko sanang mamalengke.Bukas naman pala ang pinto kaya pumasok na ako sa kaniyang silid. Nakita ko ba naman na nakahandusay at ganoon na nga” Hindi na naituloy ni Aling Lani ang sasabihin, napaiyak itong muli. Niyakap na lamang ni Mang Joacquin ang asawa.

Pamaya-maya ay dumating si Cedric, may dala itong softdrinks at mga tinapay. Binibigyan siya ng anak ngunit hindi niya ito tinanggap. Wala siyang ganang kumain. Nagpaalam na lamang siya na pupunta sa labas ng ospital upang magpahangin. Doon sa labas siya nagmuni-muni, naisip niyang muli ang mga panahong nagdaan.

++++++
Dati siyang Driver sa isang Trucking Company sa Bulacan. Maganda ang kumpanyang iyon, mayaman ang may-ari nito at maimpluwensiya. Kung saan-saan siya nakararating kasama ang tatlong pahinante. Naroong kumukuha sila ng marmol sa bundok. Nagde-deliver ng chicken dung sa Baguio, ginagawa itong pataba. Nakarating din siya sa Ilocos para kumuha ng mga troso. Binata pa siya noon at talagang nag-eenjoy siya sa kaniyang trabaho.Minsan, halos tatlong buwan ang ginugugol nila sa isang lugar, hangga’t may supply ay nagpapabalik-balik sila roon.

Masasabing guwapo si Mang Joacquin, matangkad siya at macho; hindi kasi niya nakalilimutang mag ehersisyo.Ginamit niya ang kaniyang gandang lalaki sa pagpapaibig at pang-iiskor sa mga EBA. Sa lahat na lamang ng lugar na tigilan nila ay may babae siyang napapaibig. Problema ay mabilis siya, maraming pagkakataon na hindi lang puso ang nakuha niya kundi pati puri ng mga ito.

Naalala niya noong minsang nakilala niya si Delila, Ilocana ito. May pagkamorena ito subalit napakaganda lalo na at may biloy pa sa pisngi. May pagkamataray ito, subalit isang titig lamang niya rito ay tila nalaglag na ang panty.

Simple lang ang style niya, sinisiguro niya na siya ay mabango at malinis ang damit. Ngingitian lamang niya at tititigan ng tagos-buto ang chicks. Ewan ba at bibigay na ang mga ito. Yayayain niya itong magmeryenda, shoot! Papayag ito at siempre pagkatapos ng meryenda makakahipo siya nang kaunti. He he, walang libre sa panahong ito. Dadalas ang kanilang pagde-date at iyon na nga, marahil iba ang kaniyang hipo tipong nakakukuryente kaya nalalaglag ang mga puri ng dilag. May listahan pa siyang itinatago, listahan ng mga babaeng nakuhanan niya ng puri.

Problema sa kaniya, pagkatapos ng kanilang destino sa lugar na iyon ay aalis na sila at wala nang balikan sa mga babaeng naloko niya. Kumbaga ay “Syota” lamang ang mga iyon. Maraming babaeng umiyak dahil sa kaniyang ginagawa. Ilan sa mga ito ay pumunta pa sa kanilang kumpanya para ipagtanong kung nasaan siya subalit magaling siyang magtago. Talagang hindi pag-ibig ang kaniyang hanap kundi libog.

May nagsasabi noon sa kaniya na huwag siyang manloko dahil may taglay itong karma. Mga magiging anak daw niyang babae ang magbabayad sa kaniyang mga kasalanan, ngunit hindi siya naniniwala roon.

Mga ilang taon din siyang naging tila paru-paro na padapo-dapo sa magagandang bulaklak na madadapuan. Hanggang sa napilitan siyang pakasalan si Lani, pamangkin ito ng may-ari ng Trucking Company. Napakialaman niya ito, ayaw sana niyang panagutan ngunit ginamit ng may-ari ang kaniyang kapangyarihan para managot siya sa kaniyang ginawa.

Maganda rin naman si Lani, matalino rin ito at nakapag-aral; tapos ito ng Banking and Finance. Natutuhan na rin niya itong mahalin at nagkaanak sila ng tatlong lalaki at dalawang babae. Mga guwapo rin at magaganda ang kaniyang mga anak.

Waring sumunod sa kaniyang yapak ang mga anak na lalaki. Naging mga chick boy din ang mga ito, kaya dalawa sa kanila ay napaaga ang pag-aasawa. Natirang binata ang kaniyang panganay na si Cedric, kasalukuyan itong negosyante. Ngunit, ang malaki niyang suliranin ay ang mga anak na babae. Si Sara, ang isa niyang babaeng anak ay nabuntisan ngunit tinakbuhan ng lalaki; tumakas daw ito papuntang Canada.Awang-awa siya sa kaniyang anak na umiiyak dahil nabigo sa pag-ibig. At ngayon ay uminom naman ng muriatic acid si Denise, marahil ay pag-ibig na nasiphayo na naman ang dahilan.

Unti-unti na yatang naniniwala si Mang Joacquin na baka nga binabayaran na ng kaniyang mga anak na babae ang mga ginawa niya noong araw. Ngunit bakit? Siya ang may kasalanan, siya ang dapat na magdusa. Ganito pala ang naramdaman ng mga ama ng babaeng niloko niya. Ganito pala, ang sakit naman. Ang mga anak pala niya ang pambayad.

++++++

Bumalik siya sa loob ng ospital. Nagtaka siya dahil wala ang kaniyang asawa at si Cedric sa waiting area. Narinig niya na may nag-iiyakan sa silid ng kaniyang anak. Kakaba-kaba ang kaniyang dibdid, pumasok siya rito at tumambad sa kaniya ang maputlang katawan ni Denise. Binawian pala ito ng buhay.

Akda ni: Rachel Batican-Astrero ng DFBI Family

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.