Paboritong Anak

Photo Credit: www.depositphotos.com
Photo Credit: www.depositphotos.com
Photo Credit: www.depositphotos.com

Ewan ko subalit sa tatlo kong anak ay pinakapaborito ko si Estella. Siya ang pangalawa kong anak sa aking asawang si Artemio. Napapansin ko kasi ang pagkakahawig ko kay Estella kumpara sa dalawa kong anak na babae na si Janet at Miriam.

“Mommy bilhan mo naman po ako ng water color” pakiusap sa akin ni Janet

“Wala pa tayong pambili, Hindi pa dumarating ang padala ng Daddy ninyo” naiiritang sagot ko.

“Pero Mommy kailangan ko po kasi para sa art namin. At saka bakit noong nagpabili ng laruan si Estella ay nabilhan kaagad” patuloy na pakiusap ng aking anak, may himig na rin ito nang panunumbat.

“Humiram ka muna sa mga kaeskwela mo” naiinis kong sambit. Nakita kong nanahimik na lamang si Janet at hindi na nagsalita.

Oo nga naman napapansin na ng aking mga anak na espesyal si Estella. Kapag may ipinabili ito ay hindi ko natitiis at binibili ko kaagad. Malaki talaga ang pribilehiyong ipinagkakaloob ko sa paborito kong anak, sa private school siya nag-aaral dahil iyon ang gusto niya. Ang dalawa niyang kapatid ay sa public nag-aaral. Nang itinanong nila sa akin kung bakit sa public sila nag-aaral ay sinabi kong kulang ang aming budget.

Minsan, nakita ni Miriam na sinusuklayan ko ng buhok si Estella.

“Mommy, suklayan mo rin ako” pakiusap nito sa akin nang makitang tapos ko nang suklayan si Estella.

“Naku, ikaw na lang, kaya mo na iyan. Inaantok na ako at gusto ko ng matulog” sagot ko naman
“Tahimik na lamang na sinuklay ni Miriam ang kaniyang buhok.

Kahit sa gawain sa bahay ay hindi ko inuutusan si Estella, puro ang dalawa niyang kapatid ang gumagawa ng mga gawaing bahay.Lagi ko ring binibilhan ng damit ang paborito kong anak sa malls, samantalang ang dalawa ay sa wagwagan ko lamang. Mahal ko rin naman ang dalawa kong anak, pero na kay Estella kasi ang amor ko. Siya ang pinaniniwalaan kong magdadala ng swerte sa amin, bakit nga ay matalino ang aking anak.Kapag nag-away sila ay laging kay Estella ako nakapanig. Siya lagi ang tama at laging mali ang kaniyang mga kapatid.

At sila ay nagsilaki……Nakatapos ng pag-aaral at nagsipag-asawa……

Marahil sa ipinakita kong kakaibang pagtrato kay Estella kaya lumaki ang kaniyang ulo.Inaway niya ang kaniyang mga kapatid kaya sila ay hindi nila kinakausap. Naging palasagot na rin siya sa akin at kung ano ang maipilit. Lagi niyang pinasasama ang loob naming mag-asawa dahil kahit sinong lalaki ang magustuhan niya ay sapilitang aakitin;kahit na may asawa pa ito. Hanggang sa nagkaanak si Estella nang tatlo sa kung sino-sinong lalaki.

Namatay si Artemio na bitbit ang sama nang loob sa paborito kong anak. Sinikap kong pangaralan si Estella ngunit talagang hindi na siya maabot ng aking otoridad. Hanggang isang umaga ay nagulat na lamang ako na hindi ko maigalaw ang kalahati ng aking katawan at hindi na rin makapagsalita; na-stroke ako.

Walang tiyaga si Estella na ako ay alagaan. Ipinaalaga niya ako sa isang kapit-bahay namin na hindi naman maganda ang pagtrato sa akin. Halos hindi ako pinakakain at hindi pinapalitan ng damit, kaya naghahalo na ang aking dumi at ihi. Nagkaroon na rin ako ng sugat sa ibat-ibang bahagi ng aking katawan.

Sa kalagayan kong ito ay naalala ko ang dalawa ko pang anak. Malayo sila, nagsipagtayo sila ng negosyo sa Mindanao at hindi nila marahil alam ang nangyayari sa akin. Ano kaya ang gagawin nila kapag nakita nila ang aking kalagayan? Aalagaan kaya nila ako?

Hanggang sa nalaman ito ng aking anak na si Janet, nagmamadali siyang pumunta sa bahay at ako ay kaniyang kinuha. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman ko ang alaga ng isang anak. Pumapalit din ng pag-aalaga si Miriam kapag nasa trabaho si Janet.

Lagi akong napapaluha, kung sino pa itong mga anak na hindi ko pinagbuhusan ng pagmamahal ko ay siya pang nag-andukha sa akin. Kung sino pa ang labis kong minahal siya pa ang nagpabaya sa akin. Sa dalawa kong anak ay wala man lang akong narinig na panunumbat o paninisi. Maayos nila akong inaalagaan at damang-dama ko ang paggalang sa kanilang mga kilos.Sising-sisi ako, sana hindi ako namaborito, sana tinrato ko sila nang pantay-pantay. Hindi ko man lamang masabi sa aking mga anak ang paghingi ko ng tawad dahil sa aking kalagayan.

Lumipas ang anim na buwan, dahil na rin sa therapy at sa matiyagang pag-aalaga sa akin ni Janet at ni Miriam ay bumuti ang aking kalagayan. Unti-unti ay nagawa kong makapagsalitang muli kahit na pilipit. Nakalakad akong muli sa tulong ng tungkod.

Salamat sa Diyos at hindi pa huli para itama ko ang lahat. Kinausap ko ang abugado na humahawak ng aming mga testamento at ito ay aking ipinabago. Dati kasi ay napakalaki ng mapupunta sana kay Estella. Binago ko ito at nilakhan ko ang mapupunta kila Janet at Miriam. Bahagya ko na lamang binigyan si Estella dahil napasakamay naman na niyang lahat ang mga bagay na hindi natikman ng dalawa kong anak.

Noon, napaka -engrande ng Debut ni Estella. Samantalang ang sa dalawa ay simple lang. Ang graduation gift ko sa paborito kong anak ay bakasyon sa Hong Kong, samantalang sa dalawa kong anak ay sa Tagaytay lamang.

Hindi pa huli ang lahat. Sinikap ko na punan ang aking pagkukulang sa aking dalawang anak. Maraming ulit na ako ay humingi ng kapatawaran sa aking ginawa. Ngunit sinabi nila sa akin na huwag ko nang intindihin iyon.

Hinati ko na ang mana kahit ako ay buhay pa. Nagtira na lamang ako ng kaunti para sa patuloy na pagpapagamot ko. Lahat sila ay gulat na gulat, ngunit si Estella ay nagngingitngit sa galit, kulang na lamang ay patayin ako. Iyan pala ang anak na aking pinaboran.

Payo ko sa mga magulang, huwag kayong mamaborito ng anak. Tratuhin natin sila nang pantay-pantay. Nasasaktan ang ating mga anak at nagiging dahilan iyon para hindi maging maganda ang ugali ng ating paboritong anak!

About shallom

Simpleng tao,sana magustuhan n'yo at may mapulot kayo sa mga akda ko.Masaya na po ako kapag nakikita ang inyong mga komento. Salamat po.