Obra

Larawan ni Charina Clarisse Echaluce

Sa buhay, may mawawala at may darating; may malalagas at may sisibol, may aalis at may papalit.

Ngunit maging mas marami man ang nawala sa dumating — higit man ang nalagas sa sumibol o hindi man lahat ng umalis ay mapalitan — huwag na huwag sanang mawawala sa isip mo ang katotohanang espesyal ka at isa kang obra.

Ikaw mismo, sa pinakamataas man o pinakamababang bahagi man ng iyong buhay, ay napakagandang nilikha na produkto ng pagmamahal at ng sining.

Isa kang obra na hindi maipipinta maging ng pinakamahusay na pintor na nabuhay sa daigdig.

Isa kang awit na hindi malilikha ng pinakamagaling na kompositor na titingala sa loob ng ilang siglo.

Isa kang tula na hindi maisusulat ng pinakamagaling na makatang nakilala sa aklat ng kasaysayan.

Isa kang nakamamanghang obra, isang puno ng puso na awit, at isang napakagandang tula na pinagsama-sama.

Ikaw ay nilikha Niya. Mananatili kang isang obra.

art photo
Photo by Wm Chamberlain

Katulad ng isang punong halos iniwan na ng lahat ng dahong minsang nanahan sa kanyang sanga, malagas man ang lahat ng mayroon ka’y mananatili kang isang obra — hindi man maging isang lilim ay magiging isa pa ring magandang tanawin.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.