Naniniwala ka ba sa Pikot?

Photo Credit: marianriveraphotos.blogspot.com
Photo Credit: marianriveraphotos.blogspot.com
Photo Credit: marianriveraphotos.blogspot.com

Araw ng Sabado noon, kagagaling ko sa bahay ng aking Tiyo. Ipinaayos kasi nila sa akin ang koneksyon ng kanilang kuryente. Naglalakad na akong pauwi nang makita ko si Kris.

“Alvin, mabuti na lamang at nakita kita. Nabibigatan na kasi ako sa mga dala ko eh. Puwede bang ihatid mo naman ako sa bahay namin?” pakiusap sa akin ni Kris

“Ganoon ba, o sige, akina ang mga iyan at ako na ang magdadala” sagot ko naman at kinuha ko na nga sa kaniya ang mga mabibigat na bags ng pinamili.

Nanggaling pala siya sa bayan at namili, nagtataka lamang ako at hindi pa niya sinabihan ang tricycle driver na ihatid na siya sa kanilang bahay.

“Bakit nga pala hindi ka na lang nagpahatid sa driver para hindi ka na nabigatan?” tanong ko sa kaniya

“Ewan ko ba sa kumag na iyon. Basta, habang nagmamaneho ay may kausap sa cellphone. Itinigil ang tricycle at pinababa na ako dahil may emergency daw siya” sagot naman ni Kris.

Naunawaan ko ang kaniyang paliwanag. Pamaya-maya ay nakita na namin ang bubong ng kanilang bahay.

Magkababaryo kami ni Kris pero malaki ang katandaan ko sa kaniya; mga pitong taon yata. Halos nasubaybayan ko ang kaniyang paglaki at pagdadalaga. Nasa tapat kasi ng elementary school ang aming bahay. Lagi ko siya noong nakikitang nagdaraan sa pagpasok sa eskwela.

Nagdalaga siya at masasabi kong may pagkagalawgaw si Kris. Hindi nga lamang siya magawang bastusin ng mga lalaki dahil tatlong matitipunong lalaki ang kaniyang mga kapatid. Takot lang siguro ng sinumang gago na mamuwisit ng kaisa-isang kapatid na babae.

Gayunpaman ay talagang halos lahat ay napapasulyap lalo na at nakita siya. Magsusuot ba naman ng maikling short, lantad ang hita nitong maputi na ay makinis pa. Kung maglakad din ito ay umeembay ang balakang. Masyado ring malikot ang ikot ng puwit nito. Sa kabuuan ay masasabi kong maganda siya, may biloy pa sa magkabilang pisngi at katamtaman ang taas. May maipagmamalaki din itong malusog na harapan.

Nakatapos si Kris ng kursong nursing, nakatambay ngayon ito sa kanilang bahay dahil hinihintay ang resulta ng board exam. Madalas itong tumambay sa tindahan sa tapat ng aming bahay kasama ang isa niyang pinsang babae. Kumakain ito doon ng halo-halo o dili kaya naman ay nagbabasa ng pocketbook.

“Anak, tipong iyang Kris na iyan ay kursunada ka!” minsan ay nasabi sa akin ni Inay

“Bakit naman po Inay?” tanong ko naman dito

“Naku eh, lagi kong nakikitang sinusulyapan ka. Sobra din ang ikot ng puwit kapag nakikita ka. May pagkaalembong ang babaeng iyan. Mabuti na lamang at hindi iyan ang mamamanugang ko!” litanya ni Inay

Ipinagkibit-balikat ko iyon, bagaman napapansin ko nga na tila nagpapapansin sa akin parati si Kris. Tama naman ang sinabi ni Inay na hindi niya mamamanugang si Kris dahil may nobya na ako at apat na taon na kami. Siya si Jillian, isa siyang guro sa Hagonoy. Sa Bulacan State University kami kapwa nag-aral, doon na rin kami nagkakila. Naging magkaibigan kami at naging magkasintahan. Nakatapos naman ako ng Engeneering at kasalukuyan akong inhinyero sa isang firm.

Nagbabalak na nga akong mag-propose ng kasal, pero pinag-aaral pa kasi ni Jillian ang bunso niyang kapatid. Naghihintay lamang ako ng tamang pagkakataon, nag-iipon na rin ako ng pera para sa aming bukas.

++++
Nakarating na kami sa tapat ng pintuan ng bahay nina Kris. Kumatok si Kris at pinagbuksan kami ng kaniyang Inang si Aling Sepa.

“Ay ikaw si Alvin ano? Iyong anak ni Mang Kadyo?” sabi nito sa akin

“ Ako nga po, magandang tanghali po!” magalang na bati ko rito.

“Dali, salamat sa paghahatid mo kay Kris, halika muna at makapag-juice”

Tututol sana ako pero nasa loob na ako dahil ipinasok ko ang bag ng groceries. Hindi naman ako masyadong nag-alala, bahay naman iyon ng kababaryo ko. Nagtimpla si Kris ng orange juice at ibinigay sa akin.

Pinipilit nila akong umupo para raw makapagpahinga subalit ayaw ko nang umupo. Gusto ko na kasing umuwi dahil marami pa akong gagawin. Nasa kalagitnaan ako nang pag-inom ng malamig na juice nang makita ko ang kuya ni Kris na lumabas sa kwarto. May dala itong shot gun at itinutok sa akin.

Naalarma ako, “Pare anong ibig sabihin nito?” tanong ko rito at agad kong nilinga ang pintuan at nakita kong naroon naman ang ama ni Kris na si Mang Bastian, nakatutok din sa akin ang baril nito.

“Sige Pare, pasok sa kuwarto” sabi ng kuya ni Kris at itinulak akong papasok sa isang silid. Nang nasa silid na ako ay pumasok si Kris at ipininid ang pinto

“Anong ibig sabihin nito? Bakit nangyayari ang mga bagay na ito?” bahagyang may galit ang aking tinig

“Alvin, kahit noon ay mahal na mahal na kita. Hindi mo man lang mapansin ang lahat ng ginagawa ko. Ikaw lang ang una at magiging huling lalaki sa buhay ko. Pakasalan mo ako at magiging maligaya ka sa piling ko”walang gatol na sabi ni Kris
“Ano?” hindi makapaniwalang sagot ko

“Hindi maari dahil may kasintahan na ako, siya ang mahal ko at siya ang pakakasalan ko” mariin kong sambit

“Sigurado ka na ba sa sinasabi mo, baka magbago ang isip mo kapag nakita mo ang mga ito” nang-aakit ang tinig ni Kris at unti-unti nitong hinubad ang mga saplot sa kaniyang katawan. Ibinalibag pa sa aking mukha ang bra at panty nito.

Lalaki ako at nakaramdam ako na nag-iinit ang katawan ko at bahagyang sumikip ang aking pantalon. Ngunit wala naman sa ibaba ko ang utak ko. Ipinako ko sa aking utak na hindi ko siya mahal at hindi siya ang pakakasalan ko.

“Kris makinig ka,hindi tama ang iyong ginagawa. Kahit ano ang iyong gawin ay hindi magbabago ang aking pasya” mariing sabi ko sa kaniya

“Ow, bakla lang ang uurong sa alindog ko” sabi nito at nagsimulang humakbang palapit sa akin.

Pinipilit niya akong yakapin at halikan subalit itinulak ko siya. Nakita kong nangilid ang luha sa kaniyang mga mata.

“Ayaw mo ba akong talaga, Alvin? Bakit hindi na lang ako ang pakasalan mo? Mababa ba ang tingin mo sa akin. Professional din naman ako ah. Maganda rin naman ako, bakit ayaw mo ako? Kaya ko ito ginagawa dahil mahal kita.” Umiiyak na sambit nito, nakadama ako ng awa.

“Kris, oo maganda ka. Maraming lalaki ang humahanga sa iyo. Naniniwala ako na maraming lalaki ang gusto kang pakasalan. Hindi ako ang lalaki para sa iyo dahil may kasintahan na ako.”

Nakita kong mas lalong dumaloy ang mga luha sa maganda niyang pisngi. Kinuha nitong muli ang mga damit at isinuot.
“Alvin, sorry, nahihiya ako sa iyo. Patawarin mo kami ng aking pamilya ha” pagmamakaawa nito sa akin.

Binuksan ni Kris ang pinto. Ayaw akong paalisin sana ng kaniyang ama at mga kapatid. Pakasalan ko raw si Kris, ngunit nakiusap na si Kris na pauwiin na ako. Sinabi ko rin sa kanila na talagang hindi ko hinipo ang kanilang kapatid.

++++++

Pawisang-pawisan ako nang umuwi sa aming bahay. Nagtanong si Inay kung bakit ang tagal kong nakabalik subalit hindi ko sinabi ang nangyari. Isinumpa ko rin sa aking sarili na hindi ko ipagsasabi kahit kanino ang ginawa sa akin ng pamilya ni Kris. Alang-alang na rin sa kapurihan ng isang babae.

Kasal na kami ngayon ni Jillian at may isa na kaming anak na lalaki. Balik tayo sa aking tanong” Naniniwala ka ba sa pikot? Ako ay hindi, dahil kung talagang ayaw mong pakasalan ang babaeng namimikot sa iyo. Kahit maghubo at hubad pa ito sa iyong harapan ay mananatiling hawak ng babaeng mahal mo ang iyong puso. Kahit na nakahanda na ang iyong sandata sa kakaibang labanan ay hindi mo ito bubunutin dahil kapag binunot mo ito, lalabas sa huli na ikaw pa rin ang talo. Walang pikot-pikot sa taong may prinsipyo.

About shallom

Simpleng tao,sana magustuhan n'yo at may mapulot kayo sa mga akda ko.Masaya na po ako kapag nakikita ang inyong mga komento. Salamat po.