Mula Karate Patungo sa Karate-do 2: Giyera ng mga Kamao

Ilan sa mga sundalo ng Satsuma clan.

Ilan sa mga sundalo ng Satsuma clan.
Ilan sa mga sundalo ng Satsuma clan.

 

Pinakamalawak sa mga tila kadenang isla ang Okinawa na may 550 milya mula sa kanluran ng Tsiina at 450 milya mula sa silangang ng bansang Hapon.

Hinihinuhang bunga ang pagiging malapit nito sa Tsina kaya natangay sa pakikipagkalakaran ang ancient martial arts ng Tsina nang umaktibo ang relasyon ng dalawang lupain sa Panahon ng Ming Dynasty bandang 7th at 8th century. Gayunman, wala ring malinaw na record kung may katotohanan ito.

Tanging ang sinasandalan lamang ng pagsusuri ay ang tintawag na Tote-kinikilalang hand-to-hand fighting method sa Okinawa na patuloy na yumayabong sa mga nakaraang dantaon. Tinatawag ring “China Hand” ang Tote (dahil sa impluwensiya ng Tsina) na sinasabing produkto ng matandang Chinese martial arts at Okinawan indigenous fighting methods. Pinapraktis ng lihim na lihim ang Tote mula 1400’s hangang sa unang bahagi ng nineteenth century.

Ayon sa matatanda,  ipinagbawal ni King Sochin ang lahat ng uri ng martial arts noong 1429 upang mapanatili ang pagkakaisa at katatagan ng bansa. Nauna rito, isinasaklot ang buong isla ng Okinawa ng mga pipitsuging chieftains na naging sanhi ng sigalutan at pagaaway sa poder ng paulit-ulit hanggang sa manungkulan ang pinalitan sa poder ni Sochin na si King Shohashi nang taon ding iyon.

Noong 1609, sinakop  ang Okinawa ng mga sundalo ng Satsuma Clan mulang Kagoshima (siyudad sa Kyushu island sa bandang timog. Nakatoka noon ang military affairs sa Satsuma Clan, na karaniwang ibinibigay ang puwersa militar nang panahong iyon sa “pinakamatigas” na pamilya). Ipinagbawal rin nila ang lahat ng uri ng martial arts.

Tanging naging pananga lamang ng mga taga-Okinawa ang Tote na inilihim nila ang pagsasanay hanggang sa maging isang nakakamatay na sining ng pagtatanggol sa sarili tulad ng pagkakaunawa ngayon ng marami.

Maging sa bawat miyembro ng mga nag-iinsayo noon ay walang kaalam-alam na nagsasanay na pala siya ng Tote na patuloy na inililihim hanggang ang mga karaniwang paaralan na Shuri Normal School at Prefectural First middle school ay tanggapin ito noong 1905 bilang opisyal na subject sa physical education class.

Mula noon naging popular ang Tote sa taguring Karate-jutsu (salitang Hapones) at noong bandang 1929 ay pinamunuan ni Gichin Funakoshi ang higanteng hakbang na baguhin ang pangalan tungo sa karate-do-dito naghunos ang pagbabago sa anyo at nilalaman-mula sa teknik ng Okinawan origin tungo sa isa sa mga Japanese martial arts (Budo).

(Sa susunod: Gichin Funakoshi, ama ng modernong Karate-do)

Enhanced by Zemanta

About George M. Hizon

George M. Hizon was the former Karate-do head instructor of Claret School. This was during his college years at the De La Salle University from 1980-81. He would later become the head instructor of the University of the Philippines from mid 1983 to 1984.