Mula Karate Patungo sa Karate-do 1: Alamat ni Boodhidharma

Si Boodhidharma (Daishi sa mga Hapones). Isang larawan ni Boodhidharma. Daishi ang tawag sa kanya ng mga Hapones at Daruma naman ng mga ibang Asyano.
Si Boodhidharma (Daishi sa mga Hapones).  Isang larawan ni Boodhidharma. Daishi ang tawag sa kanya ng mga Hapones at Daruma naman ng mga ibang Asyano.
Si Boodhidharma (Daishi sa mga Hapones).
Isang larawan ni Boodhidharma. Daishi ang tawag sa kanya ng mga Hapones at Daruma naman ng mga ibang Asyano.

Isinilang ang mga martial arts sa ancient India ayon sa mga sinaunang mga dalubhasa ngunit inamin rin nilang walang malinaw na ulat hinggil sa detalye kung paano itong umunlad mula sa naturang bansa.

Sinasabing nagmula ito sa isang monk na nagngangalang Boodhidharma (Daishi sa mga Hapon) na naglakbay sa Tsina mulang India noong 6th century. Ipinanganak siya sa Conjee-veran, bayang malapit sa Madras gawing timog ng India.

Sumagsag siya tungong Tsina nang umabot sa kanya ang balitang itinuturo sa Tsina ang Buddhism sa maling pamamaraan at anyo. Libo-libong milya ang linakad ng kanyang mga paa na tumalunton sa matatarik at mapanganib na bangin ng Himalayas hanggang sa makarating siya sa pusod ng Tsina na tinatawag noon na Kuang ( Canton ngayon). Tumuloy siya sa lungsod ng Chin Lung na naging saksi sa kanilang paghaharap ni Emperor Wu. Nguni’t nasiphayo lamang siya nang mapagtanto niyang magkasalungat ang kanilang doctrina hinggil sa Buddhism. Pinalayas kaagad si Boodhidharma sa naturang kaharian.

Nagkanlong siya sa Kaharian ng Wei at nanatili sa bayan ng Shao-lin-shu. Nang magtagal siya sa monasteryo ay natuklasan niyang mahihina ang pangnangatwan ng mga monks kaya’t ipinasiya niyang turuan sila ng mga ehersisyo.Upang maiduldol niya sa mga isip ng mga monks ang kahalagahan ng pagdidisiplina sa sarili, ipinagkaloob ni Boodhidharma ang dalawang aklat sa military arts, Hsein-sui-ching at I-chin-ching. Tinatalakay sa aklat ang kompleto, epektibo at tumpak na sistemang Indian self-defense na walang patid na kinakalasag sa India 3,000 taon na nakalipas. Kapanabayang ng naturang aklat ang ancient Greek fighting techniques.

Yumabong at kumalat ang teknik at pamamaraan ng pagsagupa na itinuro ni Boodhidharma na tinagurian noon na Shao-lin-shu method na itinuturing na ama ng lahat ng ancient martial arts ng Tsina-ang sinasabing pinakaugat ng modernong karatedo (nguni’t tulad ng alamat, wala rin itong malinaw na ulat hinggil sa detalye).

(Sa susunod: Giyera ng mga kamao.)

Enhanced by Zemanta

About George M. Hizon

George M. Hizon was the former Karate-do head instructor of Claret School. This was during his college years at the De La Salle University from 1980-81. He would later become the head instructor of the University of the Philippines from mid 1983 to 1984.