MGA PANAGINIP : Sana Dapat Ganito

Maaari sabihin na isang magandang panaginip lamang ang mga pangarap na ilalahad natin dito sa maikling blog na ito. maaaring sabihin na isang napaka-imposibleng panaginip. Ngunit ang katanungan ay kung bakit sa ibang lahi o ibang bansa ito ay naisasakatuparan nila, nagagawan ng paraan at nagiging totoo at makikita nga na napapakinabangan ng kanilang mamamayan.

Photo credit--Napoleon Hill Foundation

Pagbigyan natin na namnamin, isipin, bigyan daan at harapin ng bukas na kaisipan ang mga panaginip na ito bago paman natin itakwil na walang kabuluhan pagtuunan ng pansin.
Ang isang independenteng bansa ay dapat may kalayaan at kakayahan na buuin o bumuo ng kapital, salapi o imprentang salapi ng walang panlabas o dayuhan na impluwensiya na makikialam sa pagbuo ng mga pamamaraan (policies )kung paano gagamitin ang kapital ng naaayon sa kapakinabangan ng bansa.

Gagamitin dapat ang kapital ng naaayon sa pangangailangan at kaunlaran ng bansa. Dapat ang bawat probinsya ay may kanya-kanyang industriya na lilinangin at iibayuhin na maging mas mahusay ang kalidad ng bawat produkto kumpara sa mauuunlad na bansa. Halimbawa sa probinsiya ng Samar—dito maaari bumuo ng pambihirang proyekto—kagaya ng mga pagawaan ng lahat ng uri ng mga makinarya na pang-lupa, sa Leyte naman–mga pagawaan ng lahat ng uri ng electronics, sa Pampanga naman pagawaan ng lahat ng uri ng mga panghimpapawid(Airplanes, helicopters, jetfighters etc.), sa Surigao naman pagawaan lahat ng uri ng mga sasakyang pandagat gaya ng ibat-ibang klaseng Barko,speed boats, fishing boats,submarines etc etc., Sa Cebu naman pagawaan ng mga ‘heavy & Hydraulic machines & Equiptments’ and so on and so forth. basta dapat lahat ng probinsiya o lahat ng ng sulok ng bansa mayroong espesyal o espsipikong produkto o industriya na lilinangin at lahat ng kapital at kaalaman ay ibubuhos upang maisakatuparan ang layuning maging lubosan at ganap na maging industriyalisado ang buong kapuluan ng Pilipinas.

Bullet Train Pic1Hydraulic Machinery 1

Dapat gamitin ang buong pwersa at kapangyarihan ng gobyerno sa interes ng bansa. Lubhang mahalaga rin ang pagkakaroon ng “intelligence network” na mangangalap at mag-aanalisa ng lahat ng impormasyon upang lubos na mapangalagaan ang katuparan ng mga pambihirang proyekto at plano upang lalo higit na maisakatuparan ang kabuuang kapakinabangan o interes ng sambayanang Pilipino.
Dapat lahat ng ‘Filipino abled citizens ay magsilbi sa military forces maski man lang 2 taon na kontrata lalong-lalo na ang mga kalalakihan (mas mainam at karagdagang asset kung pati kababaihan ay kasali din). Malaking tulong ang military training sa disiplina at kahandaan sa ibat-ibang kasanayan at kaalaman ( at sa mga di-inaasahang kalamidad). Na magiging kahandaan sa anumang panlabas o panloob man na banta sa interes ng bansa.

Pilosopiya ng kaalaman at kasanayan.

Pinakamahalagang yaman ng isang bansa ay ang tinatawag na yaman-tao “human resources”, mas maraming tao mas mainam para sa isang bansa. Nagiging balakid lang kung walang mga proyekto na kung saan ginagamit ang kapakinabangan ng maraming tao (mas maraming workers, mas maraming consumers—more people more business and that is good for everybody’). mas pabor sa isang bansa ang malaking populasyon. at dapat hinahanap ang bawat angking talento, kasanayan, kaalaman, hilig ng bawat tao. pagsasaliksik sa mga may pambihirang katangian na tao sa buong kapuluan ng Piliinas at pakinabangan sa interes ng bansa.

Kapag nangyari ang pambihirang pangarap at mga panaginip na ito, halos lahat ng ating mga kababayan ay magkakaroon ng desenteng hanapbuhay (maaari pa nga tayo kapusin ng mga manggagawa at mag-angkat ng mga dayuhang manggagawa, kagaya ng nangyari sa South Korea at iba pang mga maunlad at industriyalisadong bansa). Pagbaba ng mga kaso ng kriminalidad, tunay na pag-usbong ng maunlad na agrikultura dahil sa pagkakaroon ng mga sariling industriya sa ibat-ibang uri ng kagamitan, pamamaraan at makinarya . Lahat ng industrial countries” may maayos na agrikultura, mas napapangalagaan ang kalikasan—malinis na mga ilog, awtomatik yan sa maunlad na bansa.

Lubhang napapanahon na, upang bigyan daan at gamitin ang karanasan, karunungan ng mga Pilipino na halos nakarating na sa halos lahat ng sulok ng mundo. Hindi malayong mangyari ito kung paiiralin ang tunay na pagkakaisa na magiging tulay upang ang hiwa-hiwalay na kapuluan at paniniwala ng mga Pinoy ay magbuklod tungo sa katuparan ng mga pangarap at mga pambihirang panaginip na ito… sana, dapat ganito.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.