Mga Magulang, Itigil ang Paghahambing!

(Photo Credit: Momsmustardseed)
(Photo Credit:    Momsmustardseed)
(Photo Credit: Momsmustardseed)

Kahit saan ako magpunta, palagi akong nakaririnig ng mga magulang na nagrereklamo tungkol sa kanilang mga anak.

Lahat yata ng magulang, gusto ng perpektong anak.

Ngunit minsan, ang kanilang mga motives ay hindi dalisay. Minsan, gusto nilang baguhin ang kanilang mga anak dahil sa kahihiyan. Ang ilan, ay nahihiya sa kung ano ang tinign ng ibang mga tao tungkol sa kanilang mga anak.

Isa pang dahilan ay comparisonities.  (pardon the term ^_^)

Kung lagi mong ihahambing ang anak mo sa katalinuhan ni Einstein, hindi siya maaaring makipagkumpitensya.

May ugali ang ibang magulang na ihambing ang kanilang mga anak sa iba pang mga bata o sa kanilang sarili mismo.

Ang kanilang mga sermon ay kadalasang nagsisimula sa sikat na linyang ito: “Noong ako ay bata pa, ako ay hindi tulad mo …”

Tandaan: Ang bawat lakas ay may kahinaan.

Ang mga anak ay hindi maaaring umunlad sa isang kapaligiran kung saan sila ay hinuhusgahan.

Sa tingin ko, ang mga anak ay uunlad sa isang kapaligiran ng pagpapahalaga.

Kailangan nilang malaman na ang kanilang mga magulang ay tanggap sila sa kanilang uniqueness.

Depende sa inyo, kung paano n’yo pahahalagahan o mapagtitiyagaan ang inyong mga anak.

Kung masyado kang magiging abala sa pagpuna at pagbantay sa mga kapintasan, ng iyong mga anak, makalilimutan mo ang magaganda niyang ugali na tinataglay.

Maaaring may mga pangit siyang ugali o characteristics, ngunit sa ibang aspeto alam nating may magandang bagay pa rin na natitira sa kanya.

Oo, isang napakalaking responsibilidad ng isang magulang ang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga anak.

Dapat n’yo silang gabayan.

Dapat n’yong ituro, ang mga bagay na sa tingin n’yo ay kailangan niyang matutunan.

Hindi mo sila maaaring pilitin, ngunit maaari mo silang gabayan upang mapabuti sila.

Sa katapusan ng araw, ang tanging bagay na maaari mong gawin ay ang pag-ibig sa pamamagitan ng paglikha ng puwang para ayusin ang kanyang sarili.

Dahil ang pagbabago ay magsisimula sa inyong mga anak mismo.

About jennygirl

Too many ideas on the go, and thus my efforts are scattered. I'm inclined to do to excess the things, I like to do.