May kaaway ka sa FB? Chill lang!

Keyboard warrior / Image credit to pinterest.com /Racz Kelly

Huh? Bakit ka nagwawala sa iyong Facebook account? Sino’ng pinatatamaan mo?

Eto o, mula sa DFBI blogger na si Ardipee. Baka makatulong sa iyo.  ^_^

#MgaPayoNiArdipee  [aka Racz Kelly ng DF Bloggers Int’l.]

Kapag may kaaway tayo, gustung-gusto nating gumanti.. Kapag may nagpasaring or kaaway tayo sa FB, gusto nating magwala sa wall kasi masarap sa pakiramdam iyong nakaganti ka, ‘di ba?

Pero bago mo gawin iyan, pag-isipan mong maigi.

Isa lang ang kaaway mo, pero lahat ng tao  ay maaaring makabasa/makaalam ng iyong pagwawala. Ok ba iyun?

Ang iba riyan, huhusgahan ka kung anong klaseng tao ka base lang sa post mo.

‘Yung iba riyan, pagtatawanan ka…

May ilan riyan na walang pakialam..

At ang iba riyan, gagatungan pa at palalakihin lalo ang gulo.

Kaya pasalamat ka na lang kung may kaibigan kang concerned at sasaway sa iyo. At mainam kung magpapaawat ka naman!

Kasi kung susuriin mo, nagwawala ka pero ang kaaway mo pala e nai-block mo na. E paano pa niya mababasa? :-))

There are 3 easy ways to deal with your FB enemies.. unfollow,   unfriend,   block.

Ganoon kasimple.

‘Di ba? ^_^

Tandaan mo sana. Hindi nakababawas ng pagkatao kapag hindi ka nakaganti sa mga nakaagrabiyado sa iyo.

Chill lang.

Ikinakalat ng kanyang ina sa panulat Mommyjoyce  ^_^  dahil naniniwala siya na makatutulong ito para maging payapa sa FB.

Para sa iba pang payo o gusto mong malibang, puwede kang mamasyal sa YouTube channel ng ating kabayan.

Click the image to go to her YT channel

STAY AT HOME OR GO BACK TO WORK?

HOW TO APPLY FOR A TOURIST VISA TO CANADA?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.