May Anghel sa Lupa

Image credit by: GuoGuiyan.com

May anghel sa lupa?

Bakit wala akong makita?

May pakpak ba ang mga ito?

 

‘Di ako naniniwala sa anghel o kung ano man ‘yung nilalang dito sa mundo.

Walang direksyon ang buhay ko, magulo, sobra!

Naisip ko, bakit buhay pa rin ako?

‘Di ko alam kung ano’ng buhay ko.

Lahat na lang ng ginagawa ko mali.

Wala man lang matang nakakakita o labing nagsasabi na tama ako.

Alam kong walang perpektong tao.

Pero bakit ako parang sobrang ang daming mali.

Ako ba talaga o sila?

 

Bata pa lang kasi ako noon na kahit magulang ko

mali ko na agad ang nakikita nila sa akin.

Pinanganak ba akong mali?

Kumpleto naman akong sumusunod sa lahat  ng bagay.

Heto at kinakawawa at pinagtatawanan.

Lagi akong umiiyak, nagtatago sa isang tabi.

Kasi sino ba naman ako, taong wala lang sa kanila?

Hindi man lang alam ang pagkatao ko.

Bakit pa nga ako nabubuhay sa mundong ito?

 

Sa tuwing mali at dinadala ako sa problema.

Tinatawag ko ang Panginoon.

Ngunit ‘di man lang yata nakikinig sa mga dalangin ko.

Walang sagot o paramdam man lang.

Naiisip ko na naman kahit din pala siya ‘di man lang

nakikinig sa akin.

Kahit anong luhod at iyak ang aking gawin.,.

 

Maraming pagsubok pa ang dumating sa buhay ko.

Isang araw sa aking pagkadapa ay may isang babaeng

bumangon sa akin.

Isang babaeng parang anghel.

Oo, pero ‘di ako naniniwala sa anghel.

Kinausap niya ako nang buong puso at nadama ko ang kanyang sinasabi

dahil tumatagos sa aking dibdib, nanindig ang aking mga balahibo.

Nang mga sandaling iyon ay natauhan ako na wari ba’y binigyang-buhay

ang direksyon ko simula nang nakausap ako ng babae.

Magtiwala lang daw ako sa Panginoon at kumapit sa pananalig.

Na kahit mali sa paningin ng iba ay aking tanggapin upang ito

ang pagkukuhanan ko ng lakas ng loob, negatibo man ito o positibo.

 

Simula nang nakausap ko ang babae ay biglang naniwala ako sa anghel.

‘Di ko pala kailangang makakita ng anghel na may pakpak.

Dahil may anghel sa lupa na ang pakpak ay hindi kayang makita ng mga mata.

Magbibigay sigla sa buhay at iilawan ang iyong direksyon.

 

Magtiwala sa kabutihan.

Dahil minsan ‘di mo kailangang makita upang ikaw ay maniwala.

 

#DFBI                        #DefinitelyFilipino                     #DFBloggers