Malayo Man …Malapit Din!

Love Across the Miles

“Paano ba mapananatili ang pagmamahal na milya-milya ang pagitan?”

Ito ay isang katanungan na dati-rati ay napakahirap tugunin. Magkasintahan, mag-asawa at mag-anak na kinailangang magkawalay upang magtrabaho sa ibang bansa. Ngunit hindi na ngayon. Bakit?

Tila bahagi na ng mentalidad ng nakararaming Pinoy na sa pamamagitan lamang ng pangingibang-bansa higit na nakakamit ang mas maginhawang buhay. Mula pa noong dekada 70 nagsimulang magsilabas ang maraming Filipino upang makipagsapalaran sa mga dayuhang bansa. At mula din noon, sari-saring kwento na ng pagsubok na kaakibat ng pagkakawalay ang naisapelikula, naisulat at naibalita.

Kung mayroon mang mga kuwento ng tagumpay, marami ring mga kuwento ng kapighatian. Kalungkutang hindi nakayanan, tuksong hindi naiwasan, kamalasan sa pinagtrabahuhan, mga anak na naligaw ng landas sapagkat nawalan ng gabay, mga pamilyang nagiba dahil sa milya-milyang pagitan, atbp.

Dangan kasi’y napakahirap ang mapalayo sa pamilya at sa iniirog NOON! Aba, hindi na NGAYON!

Dati-rati’y tatlong linggo bago makarating ang isang liham, at tatlong linggo bago makarating ang tugon sa liham. Ni hindi mo malalaman agad kung nakarating ba sa patutunguhan ang iyong lumisang kapamilya. Libong halaga ang isang napakaikling tawag. At patay na sa lungkot ang napalayo dahil walang pantawag!

Hindi na ngayon!

Salamat sa cellphones, sa internet at sa mga websites kung saan pisikal na aspeto na lamang ang kulang. Kahit araw-araw ay maaari mo nang makita at makausap ang iyong minamahal na nasa malayo. Kahit oras-oras ay maaari mo nang tawagan. Maaari na ring magpalitan ng mga litrato, mga videos o kaya’y magkumperensiya ang mag-anak, magkakaibigan o magkasintahan. Maaari na nga ring dumalo sa mga okasyon via “webcam”. Hahaha! “One click away” ‘ika nga!

Hindi na gaanong mangungulila ang mga iniwan at ang lumisan. Masusundan na ng isang magulang ang paglaki ng kanyang mga anak. Makakaramay na sa mga pagsubok ang isa’t isa dahil maaari nang mag-usap at magkita nang madalas. Maaari nang magpalitan ng kuwento ayon sa mga kaganapan sa kani-kanilang kinalulugaran. Posible na ang maglambingan via chat. Ang kasabikan ay natutugunan na. Salamat sa teknolohiya.

Ngunit tulad ng anumang mahalagang bagay, kailangan ng sipag at tiyaga sa pagpapanatili ng pagmamahal gaano man kalawak ang inyong pagitan. Maglaan ng panahon para sa regular na komunikasyon. Magdagdag ng iba’t ibang pamamaraan sa pagpapadama ng pagmamahal. Pahalagahan ang bawat pagsisikap na maiwasto kung mayroon mang mga pagkakamali o pagkukulang. Hindi naman kasi dapat sinusukat ang pagmamahal. Ito’y pinalalago at pinagyayaman upang lalong tumibay.

Kaya naman, muli nating pinapaalala sa mga pamilyang Pinoy… panatilihin ang pagmamahal, dahil ngayon, malayo man sila, mas malapit na rin! ^_^ mj

12 Comments

    • Willingness for constant communication is the key…dahil maski nandiyan na lahat ang bagong technology for communication (especially skype, oovoo, facebook video call), kung wala namang interest at drive for constant communication walang mangyayari. It’s a two way street…the husband cannot be the only one to call and ask his family to skype, to tell him what’s going on in their life. Remember the husband is the one that’s working hard for the family,to give what the family wants. Isn’t it right for the wife and kids to be the one to reach out? Call once in while just to say “hi how are you doing?”…to take time during the weekend to video call? To tell him to take care and to thank him for all he has done for them? A husband/dad’s hardship in another country will not be that hard if his family is there to show their appreciation and love. And if the wife is too busy with her extracurricular activities for constant communication…teach the kids to reach out to their dad, teach the kids to appreciate the dad’s hard work…not to reach out just because the dad is already mad that he hadn’t talk to them for a long time and just to reach out because they need something. There are still a lot of husband/dad that are in this situation.

      • korek ka, joie…dapat mapukaw ang awareness na iyan. Na sila na ang mag initiate ng pagpaparamdam at pagbibigay ng attention whenever possible!

  1. “dehins ko rin mararating…Sinisinta kita, ‘di ka kumikibo, akala mo yata ako’y nagbibiro. Saksi ko ang langit….puputok ang puso”

Leave a Reply

Your email address will not be published.