Lihim ng Tatlong Musmos

(Photo Credit : Isnaypmedia.wordpress)
(Photo Credit : Isnaypmedia.wordpress)

Nagtatrabaho ako noon bilang volunteer ng isang Non-Government Organization (NGO) sa isang bayan sa Pangasinan. Ang aking trabaho ay magbigay ng mga seminar sa mga kabataan para hindi sila magumon sa droga at iba’t ibang bisyo gaya ng pag-inom, paninigarilyo, labis na paglalaro ng computer at pagsusugal. Masaya ako sa aking ginagawa, hanggang sa malaman ko ang lihim ng tatlong musmos na bumago sa aking pagkatao, naging dahilan para ako ay bumalik sa paaralan at kumuha ng edukasyon, marahil isa rin ito sa nagtulak sa akin na mangibang-bansa.

Ang ginawa ko noon para mapalapit sa mga kabataan ay nakipag-ugnayan ako sa kanilang paaralan, naging maganda ang pagtanggap nila sa akin lalo na ang Punong-guro at bawat araw nga ako ay binigyan ng tig- iisang oras para sa aking mga lektura. Hindi ako talaga guro at masasabing medyo mahina ang aking pasensiya. Nakita ko na kapag nasa higher section ang mga isang estudyante, madali itong pagsabihan at talagang matamang nakikinig. Samantalang kapag lower section gaya ng Section D or C talagang mangangailangan ka ng sobrang pasensiya.

Dito sa hanay ng mga batang ito, na nasa section D ko nakilala ang tatlong bata, parang hindi na nga sila mga bata, dahil wala na sila sa grade school, pero sila ay matatawag pa ring menor-de-edad dahil wala pa sila sa gulang na disi-otso. Ngayon ilalahad ko ang kanilang karanasan, pero pinili kong itago ang kanilang pagkakakilanlan.

Si Myra

Isa si Myra sa medyo hindi mahilig makinig sa aking seminar, pero alam ko na kailangan niya ako kaya gumawa ako ng paraan na mapalapit sa kaniya. Ako ay nakipag –kaibigan at dahil sa ang ibang volunteer ay dumadalaw sa mga bahay-bahay, ako ay sumama sa kanila at isa ang bahay nila sa aming napuntahan. Nagtagumpay ako sa gusto kong mangyari at napalapit nga sa akin si Myra. At dahil dito ibinukas niya sa akin ang kaniyang lihim, nanginginig siya habang ipinagtatapat sa akin ang lahat.

Ang ina ni Myra ay isang OFW sa Hong Kong, dalawang taon lagi ang kontrata nito. Ang kaniyang ama at ang kuya niya na dalawampu’t isang taong gulang ang kasama niya sa bahay. Minsan isang gabi na malakas ang buhos ng ulan ay naramdaman niya ang isang tao na pumasok sa kaniyang silid. Malulupit ang kamay ng taong iyon. Nang matapos ang lahat ang tao ay nagbanta, at pinagbalaan siya na huwag sasabihin sa kahit kanino ang nangyari. Kilala ni Myra kung sino siya, ito ang kaniyang kuya.

Tinanong ko sa kaniya kung bakit hindi niya sinabi sa kaniyang ama ang nangyari ang sagot niya sa akin ay ayaw niyang masira ang kanilang pamilya at ayaw raw niyang guluhin pa ang isip ng ina sa nangyari dahil marami na rin itong tinitiis sa Hong Kong. Pero ang kalagiman ay paulit-ulit na nangyayari. Ito pala ang dahilan kaya si Myra ay laging tahimik, walang interes sa pag aaral at mismong guro nito ang nag sabi sa akin na mahina ang ulo nito.

Si Dahlia

Msasabi kong si Dahlia ay malapit sa mga lalaki, mayroon pa ngang usap- usapan ng mga kaklase niya na marami na raw karanasan ito sa mga lalaki. Labintatlong taong gulang ito, pero parang disisiyete na ito dahil sa makapal na make–up nito. Hindi rin ito interesado sa aking mga lektura, pero naging malapit siya sa akin. Itinuring niya akong nakatatandang kapatid, hanggang sa ipinagtapat niya sa akin ang nangyari sa kaniya nang siya ay siyam na taong gulang pa lamang. Mahirap ang kaniyang pamilya, ang kanilang tahanan ay bahay-kubo, nag-iisa lamang siyang anak. Gabi raw noon, malakas ang bagyo at halos masira ang kanilang bahay, kaya siya at ang kaniyang mga magulang ay lumikas sa bahay ng kaniyang lola. Bato ang bahay ng Lola niya, pero hindi ito kalakihan kaya ang mga magulang niya ay natulog sa maliit na sala habang siya ay itinabi sa tatlo pang mga pinsan niya na natutulog sa isang kuwarto.

Pamaya-maya ay naramdaman niya na parang nag-iisa na lamang siya sa kuwarto, nang biglang naramdaman niya ang isang taong tila nakadagan sa kaniya, tinakpan nito ang kaniyang bibig para hindi siya makasigaw, nagawa nito ang gusto nitong gawin sa kaniya.

Matagal nang wala ang lalaki, pero siya ay nakatulala pa rin, manhid ang buong katawan nang pumasok ang kaniyang ama. Nakita nito ang kalagayan ng anak na walang pang-ibabang suot, kaya hinawakan siya nito sa balikat at niyugyog nang niyugyog, sumisigaw ito habang itinatanong kung sino ang humalay sa kaniya. Nagdatingan ang iba pa nilang kasama sa bahay, pero ang pinagbintangan ng mga ito na humalay sa kaniya ay ang kaniyang ama. Iyon ang dahilan kaya, nagkahiwalay ang kaniyang mga magulang.

Tinanong ko sa kaniya kung bakit hindi pa niya sinasabi ang totoo sa mga magulang, sagot niya sa akin, baka daw mapatay ng tatay niya ang gumahasa sa kaniya na walang iba kundi ang 17 anyos niyang pinsan.

Si Lea

Si Lea ay 14 taong gulang na batang nakilala ko, medyo iba siya, may nakikita akong pagsisikap sa kaniya na maintindihan ang mga itinuturo ko sa kaniya. Naging malapit siya sa akin, hanggang ipinagtapat niya sa akin ang hirap na pinapasan niya. Anak siya sa pagkadalaga ng kaniyang ina, at nang limang taong gulang siya ay nag- asawa ito, ngunit hindi siya matanggap ng napangasawa nito, kaya kinuha siya ng kaniyang lolo. Wala na ring trabaho ang lolo niya at mahina na rin ito kaya umuwi sila sa pangalawa nitong anak na nasa Pangasinan. Ang pangalan ng anak niya na tiya ni Lea ay Mila, may ari ng videoke bar si Aling Mila at may hawak na mga hostess. Si Lea ay nag we- waitress hanggang alas dose ng gabi at may mga pagkakataon na pati siya ay pinapa-table ng kaniyang tiya Mila kapag nagustuhan siya ng kostumer. Sa murang edad na 14, nakadalawang aborsyon na si Lea.

Nang malaman ko ang mga bagay na ito ay lubha akong nanghina, halos hindi ako makatulog at makakain, hindi ko alam kung paano ko sila matutulungan. Sila ay mga musmos na may dalang mabibigat na problema. Ito ang naging dahilan kung bakit ako bumalik sa paaralan at kumuha ng edukasyon, pero hindi ko natapos ito dahil nakakita ako ng pagkakataon sa ibang bansa. Gabi–gabi ay lagi ko silang iniisip, lalo na si Lea. Hanggang ngayon, ang aking layunin ay matulungan sila at ako’y umaasa na sana’ y hindi pa huli ang lahat.

Babalikan ko sila, pangako.

shallom

About shallom

Simpleng tao,sana magustuhan n'yo at may mapulot kayo sa mga akda ko.Masaya na po ako kapag nakikita ang inyong mga komento. Salamat po.