Lihim Na Pag-ibig Sa Likod Ng Kalderong Mainit (Wakas, Part 6)

Wedding Rings (Photo Credit: exclusiveitalyweddings.com)
Wedding Rings (Photo Credit: exclusiveitalyweddings.com)

“Princess Santos”

Napatayo ako nang bigla kong marinig ang tinig na pamilyar sa aking pandinig.

“Hay, salamat sa Diyos” , sambit ni Nely.

Si Juan nakatayo sa aking harapan. Umiiyak.

“Bakit n’yo sinabi?” wika ni Princes habang nakatingin kay Nely at Miko.

“Kailangan niyang malaman, Princess” – Nely

Umiiyak si Juan dahil sa akin. Dahil sa mga kaibigan ko, parang ang pag-iyak pa ni Juan ang magiging huling alaala ko sa kanya.

Tumalikod ako at kinuha ang aking gamit.

“Pero, Princess” – Juan

“San-sandali, Princess” – Miko

Hind ko na hinintay ang aking ina at si Nely, tuloy tuloy na ako sa paglalakad palayo sa kanila nang biglang…

 Hinawakan ni Juan ang aking kanang kamay nang mahigpit. “Princess, huwag mo naman akong talikuran, alam ko na ayaw mo ding umalis.“

Tumingin ako kay Juan na tila labis ang kalungkutan sa aking paglisan.

“Bakit ka aalis? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi ka nagpaalam?” at tuluyan nang dumaloy ang luha ni Juan.

“Juan, gustuhin ko man na ikaw ay huwag iwan, pero ito’y kagustuhan ng aking mga magulang.”

“Dahil sa kanilang kagustuhan? Pero paano tayo, Princess?”

“Masaya ako Juan dahil ang isang katulad mo ang labis na minahal ko at hindi ko pinagsisisihan na ikaw ang minahal ko.”

“Kailangan mo ba talagang umalis?”

“Kailangan ko, at alam kong matatanggap rin tayo ng ating mga magulang. Hindi man ngayon, pero may bukas na naghihintay para doon.”

“Hindi na kita pipigilan, Princess, pero may hiling ako sa ’yo.”

“Ano yun?”

“Maging masaya ka lang, masaya na ako.”

Napangiti ako. “Para sa ’yo, Juan, at sa magiging anak natin, gagawin ko”

“At ipangako mo sa ’kin na babalik ka.”

Hinawakan ko ang kamay ni Juan at nangako na ako’y magbabalik.

“Pangako mahal ko, at sinisigurado ko na sa pagbalik ko, tayo’y hindi na muling magkakahiwalay.   Pangako, mahal ko.”

Lumipas ang ilang taon. Natanggap rin ng pamilya Santos si Juan. Nagbalik si Princess pagkalipas ng dalawang taon at hindi na pinatagal ay nagpakasal ang dalawa kasabay ng binyag ng kanilang anak na si Jane Bautista.

Saan pa nga ba mapupunta ang dati’y nag-iinit na pagtatalo? Lilipas ang panahon at lahat ng pait ng kahapon ay mapapalitan ng ligaya at mabuting pagsasama. Nanumbalik ang dati’y masayang pagsasama ng pamilya Santos at Bautista. Masaya rin sila sa kanilang naitayong negosiyo, dahil pinag-isa nila ang kanilang karinderya. Bukod sa lugar nila ay nagpatayo din sila sa ibang lugar at tuluyan nang lumago ang negosiyo ng dalawang pamilya. Pamilyang dati’y nag-aapoy pa sa kalderong mainit na may galit dahil sa inggit sa bawat isa.

 

…Wakas…

About kelvinjonas

I’m just trying to make a story/blog to explore my imagination in different kind of story that will surely strike the readers heart, lungs, oesophagus, kidney, large intestine into small intestine, reproductive system...HUWAAAATTT, just be kidding, but sort of romance and what so ever. And not even the readers but also to hit the author’s feelings which he will include his own experience in this story. I’m just writing whatever is on my mind and whatever emotions will it take, convey, fetch, pass on, put across and get across and so whatever etcetera, etcetera, blah, blah, blah.