Liham ng Pasasalamat!

(Photo Credit: myniceprofile)
(Photo Credit: myniceprofile)
(Photo Credit: myniceprofile)

Sabi nila “Life is too short so live your life to the fullest”.

Sabi rin nila “habang hindi pa huli ang lahat sabihin mo na sa mga taong mahal mo ‘yung nararamdaman mo dahil hindi mo alam, walang sino man ang nakakalam kung hanggang kailan na lang ang ipinahiram sa ating buhay ng Poong Lumikha”.

Kaya naman sa pamamagitan nito nais ko sanang ipahatid and liham ng aking pasasalamat.

Una, sa Poong Lumikha. Nais ko pong magpasalamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin, sa patuloy na paggabay at pag-iingat mo po sa amin. At salamat sa lahat ng pagsubok sa buhay nandiyan ka at hindi mo po ako pinababayaan. Salamat sa mga taong ibinigay mo at nakilala ko na naging parte ng malungkot, masaya, magulo, at makabuluhang buhay ko.

Pangalawa, sa aking mga Magulang. Sa aking Nanay at Tatay, hindi siguro sapat ang pasasalamat sa lahat ng sakripisyo na ginawa ninyo para maitaguyod kaming magkakapatid. Salamat po sapatuloy na paggabay sa amin, kahit mayroon na kaming sariling mga pamilya ay nandiyan pa rin po kayo, nakasuporta, gumagabay. Ganun po pala talaga ‘yun, kapag naging magulang ka mas nagiging emotional ka, mas tumatapang ka at mas naiintindihanko na po ngayon ang mga pangaral ninyo. Patawad po sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko. Mahal na mahal ko po kayo.

Para sa mga anak ko, salamat sa Diyos dahil binigay Niya Kayo sa akin. Sana lumaki kayo na mababait, at may takot sa Diyos. Mahal na mahal ko kayo. Lahat ng pagsisikap na ginagawa ko ay para sa inyo.

Sa aking pinakamamahal na asawa, Salamat sa lahat. Sa gulo ng takbo ng ating pagsasama. Sa simula ng kwento ng ating pagmamahalan na hindi mo inakalang may mga pagsubok na darating upang magpatatag sa ating samahan, hindi man tayo madalas na magkasundo, may mga away man tayo, nais kong ipaalam sa iyo na Mahal na mahal kita.

About misheeru

I'm just an ordinary person who wanted to share my point of views, belief, and share experiences and somehow touch someone's heart thru this.