LGBT-WXYandZ: Who’s The Real Enemy?

First things first, THIS IS NOT HATE – THIS IS EXERCISING MY FAITH.

I don’t support Same Sex Marriage but I’m not an Anti-This or Anti-That. I just tend to be a PRO-GOD. What God says for me is the TRUTH at iyon ang sa tingin kong tama at mabuti na dapat paniwalaan. Hindi rin ako Theologian o may Doctorate mang naabot sa anumang field na pwede kong ipangback-up sa aking paniniwala. Ako’y isang pangkaraniwang tao lamang na naghahangad na alamin at sundin ang mga pangaral at karunungan ng nag-iisang Hesu Kristo – Ang Anak ng Diyos – My Lord, My Savior.

Sa usaping “Same Sex Marriage” isang aspeto ang aking nakikita na nais kong ibahagi upang mabigyan din ng pansin ng iba. Ito ay ang aspetong pang-espirituwal na hindi nakikita ng ating mga mata. Hindi ang mga LGBT or maging ang mga ordinaryong supporters nila ang nakikita kong tunay na “enemy” sa isyung ito.

Para sa akin, sila’y mga biktima lamang ng masama at mapanlinlang na kapaligiran na naka-impluwensya sa kanila ng paniniwalang salungat sa katotohanan. Mga impluwensiyang banyaga na nagpapakita ng liberal na pananaw pagdating sa sex, violence, individualism, religion and even witchery, fairytales and myths conveying superficial truth about faith, hope and love. All of these seen in movies, theater acts, concerts, internet, MTV’s at maging sa mga advertisement ng iba’t ibang klaseng produkto inihahayag ito. Ganyan ang way of thinking na matagal ng itinatanim sa ating mga Pilipino kaibigan and behold’ very successful sila sa pagpapalaganap nito.

Isang halimbawa na lang nito ay ang sikat na sikat na linyang “I was born this way”… Ang daming naimpluwensiyahan nito at maiimpluwensiyahan pa. Maliban sa matatanda, mismong mga wala pang muwang na bata ang kumakanta nito kahit hindi pa nila nalalaman kung ano talaga ang ipinahihiwatig ng song as a whole. Pero dahil sa paulit-ulit nila itong binibigkas, unti-unti nila itong naisasabuhay hanggang sa maging paniniwala na.

My friend, you’re not born that way (LGBT). Dalawa lang ang gender na ginawa ni God and His “enemy” wants to destroy eagerly the “Original Creation” of our Lord God by injecting evil desires in the hearts of men. Don’t be deceived! The human heart is very deceitful and the lust of the flesh is Satan’s bait, don’t give in to that.

Furthermore, we’re not all born superstars as well, but yes’ we are all wonderfully made. Kaya rin siguro patuloy na dumarami ang mga kabataan ngayon na gusto na lang sumikat at maging superstar’ umaasa na lang sa galing nilang umawit, sumayaw at umarte kaysa magsumikap sa pag-aaral at hasain ang tunay na talino. Mas paniniwalaan mo pa ba ang isang GAGA kesa sa isang CHRIST? But then again, kahit malaki ang role nila sa pagiging B.I. (Bad Influence) sa ating mga bagong henerasyon ngayon hindi pa rin sila ang ugat ng panlilinlang dito.

Katulad nila (LGBT Community), hindi rin naman natin maitatanggi na tayo rin naman ay naging biktima ng masasamang impluwensiya sa ating mga kapaligiran kaya tama lang na hindi natin sila husgahan. Pero hindi rin naman dapat natin silang pamarisan o i-encourage pa. Mas makakabuti kung ipagdasal na lang natin ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin kesa kundinahin natin ang ating kapwa at sa kalaunan tayo na pala yung nawawala sa katuwiran. Ingat-ingat din lang. Ipaubaya na lang natin sa Diyos ang hustisya kung sino ba ang nasa panig ng katuwiran, wasto at tama, laban sa hindi at masama. In His time darating din yun. Ano’t anu pa man ang mangyari, naniniwala pa rin akong God is still in control of everything even though this world is being ruled by the “Evil One”.

Sa desisyon naman ng SCOTUS regarding “SSM”…Nakikita kong ito ay parang pagkunsinti upang makakuha lang ng suporta sa grupong ito. Lalu tuloy akong nakaramdam ng pagkahabag dahil imbes na itama ang maling paniniwala tungkol sa love and equality, mas lalu pa sila nitong nilubog sa pagkakamali and at the same time nagagamit sa mga pansariling ambisyon lamang.

Paano na kung may grupo naman ng tao na ang pagpapakasal ay tungo para sa isang kapamilya? kamag-anak? or maging sa isang hayop? Pwede na rin ba nating sabihin na karapatan din nilang mag-mahal kaya papayagan na rin natin sila kung gusto nilang magpakasal? Nawa’y hindi sundan ng ating gobyerno ang mga ganitong liberal na pamantayan pagdating sa love and equality.

“If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. The lie can be maintained only for such time as the State can shield the people from the political, economic and/or military consequences of the lie. It thus becomes vitally important for the State to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by extension, the truth is the greatest enemy of the State.” – Joseph Goebbels

Gustuhin man natin o hindi, mayroon talagang TAMA at MALI tayong dapat ikonsidera sa buhay nating ito. Tayo’y mga nilalang lamang sa mundo at hindi tayo mga Diyos na kung ano ang gustuhin ay dapat masusunod. Tayo ang dapat sumunod sa Kanya, hindi yung ipapamukha pa natin na we are all equal to Him. That’s not LOVE, that’s being…PROUD.

Politically motivated man ito sa isang banda, mas higit ko pa ring pinaniniwalaan na, digging deeper into this matter and applying what I have learned from the Word of God, it will reveal something that’s beyond the physical realities of politics. But rather it is more on the SPIRITUAL REALM of which the battle of GOOD and EVIL are also taking place.

The deceiving prowess of Satan and his wicked men versus the saving truth of Jesus Christ together with his Angels.

To follow the PHILOSOPHY of the WORLD or the TEACHINGS of THE WORD.

To celebrate LOVE PROUDLY or to show LOVE with HUMILITY.

To be UNITED in FALSEHOOD or to be DIVIDED in TRUTH.

“For we are not fighting against human beings but against the wicked spiritual forces in the heavenly world, the rulers, authorities, and cosmic powers of this dark age.” – Ephesians 6:12

Sila ang TUNAY NA KALABAN, Kaibigan. At silang mga nalilinlang ng kasamaang ito ay dapat nating kaawaan at bigyan ng kaliwanagan na nang-gagaling sa katotohanan ni Jesus.

Kaya sa mga nagsusumikap alamin at basahin ang Salita ng Diyos, ipagpatuloy lang natin itong ipamalita at ipalaganap. Pilitin nating ito’y maisapuso, isaisip at isabuhay. Huwag nating hayaang madistract tayo ng kalaban ni Jesus sa tuwing makakaramdam tayo ng urge makipagtalo or makipagdebate sa usaping moral at immoral. Let’s FOCUS on JESUS.

Now is the best time kaibigan na mas lalu pa dapat nating isurrender ang ating buhay kay God. Let His will be done to our lives. Hindi natin kailangan matakot dahil nasa atin naman si Jesus, ang Anak ng Diyos na laging gumagabay at handang mag-protekta ano man ang humarang sa ating daraanan. Maging halimaw man yan or isang dragon na bumubuga ng apoy’ kung tayo’y mananalig lamang sa Kanya ng buong puso at kaluluwa, wala ni isang hibla ng buhok ang sa ati’y mawawala MAGTIWALA KA.

So keep the Faith believers and may the grace of our Lord Jesus Christ be with us, always and forever.

Amen.