Last Day

(Photo Credit: Stonehamschools.org)
(Photo Credit: Stonehamschools.org)

“If you know that today will be your last day, what would you do?”

May ilang nagsasabing, gagawin ko na lahat ng mga bagay na  gusto kong gawin, sky diving, bungee jumping, travel the world, lahat ng extremes at uncommon; meron ding nagsasabing hihingi na ako ng tawad sa mga taong nagawan ko ng kasalanan at patatawarin ko na rin ang mga taong nagawan ko ng mali at babawi sa mga pagkukulang kung kanino man; at meron din namang overly romantic na sinasabing basta kasama ko lang ang mahal ko, handa na ako. Pero ilan lang ‘yan sa maraming mga plano at mga balak gawin sakaling alam natin kung kelan nga ang ating huling araw.

Naisip ko lang, bakit kaya ganun tayong mga tao, malimit nating hinahayaang dumating pa ang huling pagkakataon bago tayo kumilos: Sasabihin kung gano kaimportante ang isang taong namayapa na habang nakahimlay ang kanyang labi bago dalhin ang katawang lupa sa huling hantungan; hintaying mawala ang isang bagay bago natin ito mapahalagahan, at malaman na bilang na ang oras para lamang gawin ang mga bagay na gusto nating gawin…

Hindi ba mas maganda at masaya kung habang naririto tayo nabubuhay, humihinga ay sinusulit na natin ang bawat pagkakataong meron tayo upang linangin ang mga biyayang pinagkaloob sa atin, maging mapagpasalamat, at gawin ang sa tingin natin ay rason kung bakit tayo naririto sa lugar na ito.

Pero sabi nga sa isang verse sa bible: “But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar; the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid bare.” 2 Peter 3:10 (NIV), which only means na wala talagang makakaalam kung kelan, kaya for me, JUST LIVE YOUR LIFE AS IF IT IS YOUR LAST DAY.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.