Lapis at Papel

Lapis at papel, para saan nga ba ito?

Ang mga ito ay pagsisimula ng pangarap.

Aang papel na ‘yun ang magsisilbing simula

ng pagbuo ng pangarap.

May lapis na nakahanda upang iyong maisulat at  maiguhit ang direksyon

patungo sa iyong mga pangarap.

 

Maaabot mo ba ito nang mag-isa lang?

Maaring kaya mo, maaaring hindi.

Ang malinaw, nandito ka sa mundong ito

upang bigyang-kahulugan ang buhay mo.

At maging inspirasyon sa ibang bagay

o maging kanino man.

 

Masaya ba na may pangarap?

Oo, lalo na kapag ang pinangarap mo

ay pinaghirapan mo at pinagpawisan mo.

Simple lang ang buhay kung susunod ka

sa pag-ikot ng mundo.

O magpapatangay ka na lang sa daloy

ng buhay mo.

Minsan ang pangtangay sa ‘yo ng kapalaran mo

ay pag-asenso o pagbagsak.

 

Saan ka man mapadpad

ng iyong kapalaran.

Mahirap man o maganda ang paroroonan mo.

Tanging ang Maykapal

ang nakakaalam ng lahat ng ‘yan.

 

Ang mahalaga ipagpatuloy mo lang ang paglago ng iyong pangarap

dahil diyan ay mabubuo mo ang magandang imahe

at magiging inspirasyon ka ng mga kabataan.

Ang papel na iyong ginuhitan ay magkakaroon

ng magandang imahe na kung saan ang

mga pangarap mo na iyong binuo sa papel

ay naabot mo na at napagtagumpayan..

 

Mapapangiti ka na lang sa bawat kabanata na iyong naisulat. 🙂

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.