Kung Malaya Lang Tayo

(Photo Credit: micmojo.deviantart)
(Photo Credit:  micmojo.deviantart)
(Photo Credit: micmojo.deviantart)

Hindi natin maiwasan maitanong sa ating mga sarili kung bakit ngayon lang tayo pinagtagpo ng kapalaran; gayung wala nang panahon para ito’y maisakatuparan dahil bawat isa sa atin ay pawang nakatali na.

Nakatali sa mga pangako at responsibilidad sa buhay.

Alam natin pareho ang ating katayuan; ngunit hindi mapigilan ang bawal na pagtibok at bulong ng mga damdamin.

Mga bawal na nararamdaman na parehas nating pinipigilan upang walang mga pusong masasaktan; kusang umiiwas sa sitwasyon, pero para yatang nakatadhana na tayo’y magkakatagpo.

Sinusubukan ba NIYA ang ating katatagan at ang tigas ng ating mga damdamin upang makaiwas sa tukso?

Tibok ng puso’y pilit na sinisikil, pilit na tinitikis kahit alam nating hindi tayo masaya at ang mga mata nati’y lihim na lumuluha.

Kailan kaya makalalaya ang mga pusong nakagapos upang maisakatuparan ang tamang pintig ng ating mga puso ngunit sa maling panahon at pagkakataon?

Bakit pa kaya ipinahihintulot na maramdaman pa natin ito, gayung tayong dalawa pa rin ang nagsasakripisyo?

Kailan ba natin maaaring isigaw sa mundo at ipaalam sa mga tao na mahal na mahal natin ang isa’t-isa?

Kailan ba natin maipadadama ang init ng mga bisig na puno ng pananabik na mayakap ang bawat isa?

Mga halik na sana’y naramdaman na natin; ngunit nangingiming gawin dahil alam nating mayroong mawawasak na damdamin.

Hanggang kailan natin maitatago itong nadarama?

Habang buhay na lamang ba tayong magdurusa?

O ‘di kaya’y…

Maghihintay na lamang ba tayo ng kabilang buhay kung saan tayo’y malaya na?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.