Kayakap ang Lupa

Ika’y nakayakap sa lupa.

Wala – kundi dugo ang makikita.

Ang mga ulap ay umiyak,

Pinunasan ang baril mong hawak.

 

Biglang naglaho ang mga dugo.

Mga paa’y nagsilukso.

Mga putok ng baril ay naglipana.

Mga sigaw ay bibingihin ka.

 

Mga putok ay biglang nawalan ng tinig.

Mga sigaw ay tumahimik.

Ngiti ang luha’y pinalitan.

Kaluluwa mo’y makakaindak sa pag-iibigan.

 

Mga kamay na halos ginto ang kulay,

Kinuha’t inagaw ang kamay ng irog mong tunay,

Singsing na gawa mula sa’yong puso’y pinunit.

Madungis mong kamay, namula sa galit.

 

Baril ay nasulyapan ng ‘yong mga mata.

Kasabay ng dugo’y dumaloy ang luha.

‘Yong kinitil ang bawat kamay na makita.

Ikaw ngayo’y nakapikit, kayakap ang lupa.

About JoeTumambo

Ako’y isang pinoy at dahil pinoy nga ako, ako’y mayroong isang napakahabang pangalan – Joel Villavicencio Tumambo Jr. At dahil sa haba nito, hindi ito kasya sa ¼ piece of paper.