“Kaway Kaway”

Kung sa paggising mo ay masama ang araw mo, hayaan mo. Bukas o sa makalawa, magiging okey ka na. Dahil walang permanente sa mundong ‘to.

Lahat nagbabago. Lahat may hangganan. Kaya panatilihin maging mapagkumbaba, dahil diyan walang hihila sa ‘yo pababa.

Maging matatag, dahil hindi sa lahat ng biyahe mo ay dadaan ka sa lupang patag.

Minsan may malalim na lubak kaya kailangan mo nang bumaba. Maglakad. Damhin ang sariwang hangin. Manalangin. Dahil malayo pa ang bukas. Ang bukas na walang kasiguraduhan.

Image by StockSnap (Pixabay)

Pero ang ngayon ay nandito. At alam mo kung sino sa ‘yo ang totoo. Ipagpasalamat mo ang mga kaibigang totoo. Dahil ang peke, parang galing China. Madaling masira.

Kaya ikaw na sa aki’y hindi masaya, huwag po kayong mag-alala, hindi kita pinoproblema. Mas maraming problema ang mundo para pag- aksayahan kita ng isang segundo. Maiksi lamang ang buhay. Kaya ang dapat na pinapairal ay pag-ibig na walang humpay.

Kaway kaway doon sa mga nalulumbay! Kaway kaway doon sa laging umiiyak nang walang humpay. Kaway kaway doon sa mga dehado at laging inaabus0.

Itong buhay na ‘to ay patibayan lang ng puso.

Kaway kaway doon sa mga lugmok at laging inaapi. Pasasaan ba at ang sarili’y maiaahon mula sa hapdi.

Kaway kaway doon sa mga walang pera, ni pisong duling ay wala kang makukuha sa kanilang bulsa. Sila ang mga totoong kawawa!

Kaway kaway doon sa mga naghihintay ng himala. Wala pong himala. Ang meron lang ay ikaw na handang baguhin ang buhay mo, ora mismo.

Image by Free-Photos (Pixabay)

Kaya mga ka-DF, huwag masyadong padala sa mga problema. Huwag sumuko. Hindi makabubuti sa iyong puso.

Hangad ko at dalangin makita muli ang mga ngiti sa ‘yong labi. Dahil maging sino ka man, mababa man ang tingin nila sa ‘yo, tandaan mo, laging may Dakilang Lumikha, na aakay at kakarga sa ‘yo.

Ang araw sa buhay mo ay parang panahon, pabago-bago, pero hindi mababago nito ang pasya mo na maging totoo, para sa sarili mo at sa lahat ng naniniwala at nagmamahal sa ‘yo.

Iisa lang ang buhay.

Iisa rin lang ang hangad mo, ang maging matagumpay.

Simula sa araw na ‘to. Dito kung saan ka nakatayo.

“Kaway kaway – para sa katatagan mo.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.