Katahimikan

CCTV (Photo Credit: Framepool Stock Footage)

Walang salitaan.
Iaabot lang ang inilalako.
Tatanggap ng bayad.
Nakabisikleta.
Akala mo’y nag-apir lang pero may palitan na.
Saka mag-uusap na para bang: tagumapay!
Hindi naririnig, basta lang namamasid
Mula sa mga lenteng nakatutok sa sahig.

Ang mga kilos ng pagkakaibigang
Binuo lang ng mga kasunduan.
Pero maghihiwalay din kapag nakuha na ang pakay.
Ihahatid sa ibang kabarong naghihintay.

Sama-samang lalanghap ng langit
Na lumilibot lang sa maliit na silid.
Mistulang mga tala ang kandila
Na nagbibigay-silbi sa palara.
Marahang hihithit, minsa’y bigla.

Isa-isang bubulagta.
Hahagalpak.
Isip ay magpapasya ng karumal-dumal.
‘Di na mahabol,
‘Di na mapigil,
‘Di na maituro ang tunay na kakampi.
Tingin sa kapatid ay asawa.
Akala sa kalabaw ay puta.
Mga kaibigan ay katalo na.

At lilipas ang gabi.
Ang umaga’y krisis ng uhaw at gutom.
Hirap bumawi kung walang panustos.
Kaya aarya sa mga bubong,
Sa kasagsagan ng bagyo sila ri’y dadaluyong.
Lilimasin mga pinakaiingatang yaman sa garapon.

At bago pa man magliwanag.
Mauulit ang siklo:
Walang salitaan.
Iaabot lang ang inilalako.
Tatanggap ng bayad.
Nakabisikleta.
Akala mo’y nag-apir lang pero may palitan na.
Saka mag-uusap na para bang: tagumpay!
Hindi naririnig, basta lang namamasid
Mula sa mga lenteng nakatutok sa sahig.

Pinapagpag sa palad ang supot,
Malakas ang loob sapagkat tao’y mga tulog.
Ngunit may mga bagay na gising magdamag at nagmamasid.
Kita mula roon ang pagkataranta.
Hindi malaman kung tatakbo o darapa.
Ngunit walang mapagsinong ibang nilalang.
Nahihibang sa kinatatayuan.

Humihiyaw.
Walang naririnig.
Nawawala sa katinuan.
At sa isip ay umuukilkil ang binabalak na pagbabago sa sarili.
Ang paghinto sa ginagawang walang silbi.
Ang pagbalik sa buhay.
At ang pagtawag sa Maykapal.

Ngunit mas tumahimik ang gabi.
Walang katao-tao maliban kay Juan.
Na binitawan ang supot na gramo lang
ang katumbas ng daan-daan.

Ang mga kamerang nakatutok ay nangagsipagdiwang.
Walang liwanag na gaya ng sa mga bituin at buwan,
Ngunit may tinig na sa tamang panahon ay sisigaw
Nang mas malakas pa sa ipinutok ng baril mula sa kakahuyan.
Ito ang unang umagang nagising ang mga tao sa katotohanan.

 

#DFBI    #DFBloggersIntl  

CCTV (Photo Credit: Framepool Stock Footage)
CCTV (Photo Credit: Framepool Stock Footage)

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.