Kailan Darating Ang Umaga (Ito Ang Aking Kuwento Part 2)

photocredit:www.usasianpost.com
photocredit:www.usasianpost.com
photocredit:www.usasianpost.com

Nakita ko ang kalungkutan ni Tomo. Habang abala sa pagyayakapan at pagpapaalaman sila Lira at ang kaniyang asawa ay nakaupo lamang si Tomo sa isang sulok. Pamaya-maya ay umalis na sila patungong airport. Naiwan ako sa loob ng bahay. Bakit ba parang nalulungkot din ako at gusto kong maiyak.

 Hindi naman  kasi sa hindi ko rin mahal si Tomo. Siguro nahihirapan lang akong mag-isip dahil sa aking kalagayan. Ayaw ko naman kasing magpakasal ng mabilisan. Gusto kong masiguradong mahal ko ang isang tao bago ko tanggapin. Pumasok ako sa aking silid at ako ay nagulat.

Nasa ibabaw ng aking higaan ang isang relo, natatandaan ko iyon. Relo iyon ni Tomo. Naroon din ang kaniyang Tablet. Hindi ko maubos maisip kung ito ba ay iniwan doon. Nag-alala ako na baka may plano sila na ipahuli ako sa pulis, baka sabihin nila na ninakaw ko ang mga iyon. Subalit nakita ko ang isang sobre. Binukasan ko iyon at ito ay aking binasa.

Dear Sona,

 I know, It is hard for you to decide. I want to let you know that I love you and  I am willing to protect you. I am leaving to you my watch, it is yours  to keep. I  also left you my tablet, you can talk to me anytime you want. You can email me or chat with me in facebook. I am a busy man but I know that  I will  always have time for you. I love you. Please be safe.

 

Love

Tomo

Nakita ko ang sinseridad sa kaniyang puso. Dali-dali kong itinabi ang mga  ibinigay ni Tomo sa lalagyan na alam kong hindi dapat makita ni Lira.

Nang bumalik sila Lira galing sa Airport ay pilit niya akong pinaaamin kung may namagitan daw ba sa amin ni tomo. Nagsinungaling ako, dahil alam ko na tutol siya sa akin at ako ay kaniyang sinisiraan.

Kapag tulog na ang lahat ay nag-uusap kami ni Tomo sa Chat. May pagkakataon na parang nakahahalata si Lira dahil parang nararamdaman niya na may gumagamit ng connection ng internet. Subalit, itinatago ko ang tablet kaya wala siyang makita. Alam ko na  mali ang aking ginagawa ngunit hindi ko alam ang aking agagawin.

Hanggang sa nagpasya akong tanggapin ang alok ni Tomo. Nagulat na lamang si Tomo nang bigla itong umuwi  sa Pilipinas at ako ay kaniyang kinuha sa condominium. Nagsabi si Tomo na handa niyang bayaran lahat ng nautang ng aking Stepmom kay Lira upang matubos ako. Sinabi na rin niya na  ako ay kaniyang pakakasalan.

Gulat na gulat si Lira, ngayon ay hindi na niya ako pwedeng saktan at alimurain.

Tinulungan kami ng aking Tiyuhin at nairaos ang aming kasal, 19 years old lamang ako noon. Naghintay pa muna ako ng walong buwan sa Pilipinas bago ako nakasama ng aking asawa sa Japan. Kinuha ko na rin si Papa sa aking Uncle at ipinagpatuloy ang panggagamot sa kaniya.Tinubos na rin ng aking asawa ang pagkakasanla ng bahay namin sa bangko. Ang Stepmom ko ay hiniwalayan na ni Papa.

Noon, itinatanong ko lamang kung kailan darating ang umaga. Ngayon ito ay dumating na.

WAKAS

About shallom

Simpleng tao,sana magustuhan n'yo at may mapulot kayo sa mga akda ko.Masaya na po ako kapag nakikita ang inyong mga komento. Salamat po.