Kahandaan: Sandata ng Sambayanan

(Photo Credit: thedroidlawyer

Hindi madadaig ng pagkukumpuni ang paghahanda.

Ang kalamidad ay halimaw na kumikitil sa buhay ng kahit anumang nilalang at sumisira ng mga ari-arian. Ayon sa ekolohistang si David Pimentel, 40% ng kamatayan sa boung mundo ay dulot ng kalikasan at kapaligiran.

Bilang isang mamamayang Pilipino, nadarama natin ang kagipitan at pighati tuwing may sakuna. Ito’y nangyayari sa kadahilanang ang Pilipinas ay isa sa mga bansang pinakamadalas tamaan ng mga kalamidad tulad ng lindol, baha, pagputok ng bulkan, pagguho ng lupa, tsunami at bagyo. Kaya nararapat na ugaliin ng bawat pamilya at pamayanan ang maghanda hindi lamang dahil sa kaligtasan ng bawat miyemro nito, kundi dahil din sa katotohanang bilang pundasyon ng isang bansa, ang kahandaaan ng pamilya at pamayanan ang siyang kakatuwang sa pag-unlad ng bansa.

Image credit: Emergency Essentials

Madalas ang kalamidad sa ating bansa kaya dapat may pagkukusa ang bawat isa na maghanda. Dahil kung hindi tayo kikilos at maghahanda, kung tayo’y aasa lamang sa gobyerno, magiging pabalik-balik lamang ang pagkukumpuni sa mga natupak na gusali at mga nawasak na pundasyon. Lalong hindi uusbong ang bansa sa kanyang kasalukuyang estado. Ating ibaling ang pag-iisip, kung walang masyadong kasuwalidad, ang higit na atensyon at tulong ng gobyerno ay mailalaan sa mga mas praktikal at ‘di mawala-walang suliranin ng isang bansa gaya ng kahirapan na siyang simbolo ng hindi pagiging maunlad ng bansa. Oo, andiyan na tayo-tungkulin ng isang gobyerno na maglingkod at tumulong. Gayon pa man, ating alalahanin na ang tulong na ito’y aabutin pa ng ilang araw o linggo bago makararating sa mga nangangailangan. Kung sa panahon ng krisis ay wala tayong plano para sa kaligtasan ng ating buhay at malabo pa ang pag-abot ng tulong, papaano na lamang?

Kahit pa sabihin na nating mayroong mga non-government organizations na sasaklolo, mas maigi pa rin na makasigurado sa kapakanan at kahihinatnan ng pamilya sa panahon ng delubyo.

Image credit Disaster Prep

Pangkaraniwan sa mga paghahandang naririning natin sa paligid ay:

1. Pag-iimbak ng sapat na tubig at pagkaing hindi madaling masira.

2. Pagkakaroon ng Disaster Supplies Kit na naglalaman ng mga gamit na kakailanganin tulad ng damit, first aid kit, gamit pangkumpuni at iba pa.

3. Pag-charge sa mga cellphonesflashlights, radyo, atbp. Magtago na rin ng ekstrang baterya.

4. Suriin ang bahay at siguraduhing walang bagay ang maaaring lumiyab, bumagsak at gumuho na mismo’y magdudulot ng panganib sa tahanan.

5. Magtakda ng pook tagpuan kung sakaling magkahiwalay ang mag-anak. Magplano na rin ng ruta para sa labasan.

6. Tiyaking alam ng bawat miyembro ng pamilya ang tatawagang departamento o ahensya sa pagkakataong may pangangailangan at emerhensya.

7. Maging mapagmatyag at kumilos alinsunod sa tamang impormasyon sa radyo, telebisyon o internet.

8. Higit sa lahat, manatiling kalmado at pasensyoso upang makapag-isip at makatugon sa anumang sitwasyon.

Tulad ng mga nabanggit, marami pang mga paraan ng paghahanda ang magagawa ng pamilya. Isaisip lang din na hangga’t maari ay makilahok sa mga seminar at orentasyon na pinangungunahan ng mga organisasyong nakatuon sa pangangalaga ng kalikasan at kapaligiran. Dito ay tinuturuan nila ang mga mamamayan kung paano tumugon bago, habang at pagkatapos ng kalamidad. Naglalayon sila ng kahandaan sa oras ng kalamidad kasama na ang ang pagbawas sa pinsala at kung maari ay zero casualty sa pamayanan. Palagi ring tandaan na ligtas ang may alam! Ang pag-alam sa kung anong gagawin ang siyang alas at sandata sa kapahamakan.

Ang pamilya ang pangunahing yunit ng lipunan, ‘ika nga. Kaya kung ano ang aksyon nito, iyon ay makakaapekto sa pamayanang kinabibilangan, gayun din sa bansa na binubuo ng mga pamayanan. Talagang masusubok at masusubok ang katatagan ng isang bansa, ngunit ang kakayahan nitong dumepensa at dumaig sa mga pagsubok ay nakasalalay sa kahandaan ng bawat pamilya at buong sambayanan.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.