Isang Bukas Na Liham Para Sa Aking Mga Magulang

Salamat sa labis na pag-aaruga.

Sa pagsusumikap nyo na makapagtapos ako ng pag-aaral.

Wala kaming ibang materyal na mamanahin kung hindi iyon lamang, ang sagot nyo kapag isa sa amin ay nagtatangka ng tumigil at tumulong na lamang sa inyo.

Sa mga panahong kami ay may karamdaman, hindi kayo matutulog upang kami ay bantayan lamang at ipaghele.
Iniisip ninyo muna kami bago ang inyong mga sarili.

Nakalulungkot dahil noong bata ka pa, Mama, maaga kang naulila sa ina at hindi mo kailanman naranasan ang mayakap, ipaghele o kahit ipaghanda man lamang.

Ang katuwiran mo, “Ayaw kong danasin ng aking mga anak ang pakiramdam ng isang walang ina.”

Salamat sa walang tigil na suporta .

Salamat dahil tinulungan ninyo akong maging isang mabuting tao.

Hinubog ninyo ako na may takot sa Diyos, may pagmamahal sa kapwa at may respeto sa sarili.

Pasensiya na po kung minsan ay nakakagawa ako ng ikakagalit ninyo.

Sana mahal ninyo pa rin ako kahit paano at magpasa walang hanggan.

At hindi ninyo ako iiwan kahit nasa malayo ako.

Sana andoon pa din ang pag aalaga at paniniwala ninyo sa akin kahit nakakagawa ako ng kasalanan.

Sana patuloy pa din ang pagsuporta at pag gabay ninyo sa akin kahit paulit ulit akong nagkakamali.

Salamat sa walang hanggang pagmamahal ninyo kahit may sarili na akong mga anak.

Pasensiya na po kung minsan ay di ko kayo sinusunod sa inyong mga pangaral at lagi ko na lang sinasaktan ang inyong damdamin.

Kung mayroon man akong kapangyarihan ,ibabalik ko ang dating panahon upang maitama ko ang aking pagkakamali.

Hihilingin ko sana na kapiling ko kayo sa habang panahon.

Ang laging makita ko kayo sa bawat segundo ng aking buhay.

Minsan naibubulong ko sa aking sarili na sana kapiling ko kayo at nasa aking tabi.

At kung sakali mang ala ako sa inyong tabi,sana lagi ninyo akong naaalala.

Salamat at tinuruan ninyo akong maging matatag upang harapin ang anuman hirap ng buhay.

Kayo ang inspirasyon ko bukod sa aking mga anak upang marating ko ang aking ambisyon.

Patuloy akong magsisikap para sa inyo.
At sana sa aking pagbabalik andiyan pa din kayo.
Mahal na mahal ko kayo.

parent photo
Photo by bradleypjohnson

About Michelle

I am an open-minded person, energetic, outspoken, alert, adventurous, strong, quick thinker, confident and sometimes I have the tendency to be selfish, rude, impatient, and confused and I am not a good follower. I like challenges, actions; I like fighting about issues and I like being free. I hate if others would keep me waiting, or make fun of me and if others are being rude to me. And it's hard... for me to accept defeats.Also, at times I tend to be too harsh and critical of myself. If I make a mistake, I will brood about it for hours - or even days. I also have the tendency to be reckless. I drive fast and often do things without thinking of the consequences first. I love going to places where I have never been before and I love trying new things. I’m good at implementing new things but will get tired easily and won’t finish it anyway. I will change my entire life on a whim in order to follow some dream or romantic inclinations. I’d rather be outside hanging out with my friends than to be seated in a function hall together with my co-officers on a meeting. I love being with people who are intellectually challenging and I’m quite impatient with people who are slow .I am forceful and aggressive when it comes to the things I like. I am honest and direct. I am also tactless and hot headed but I forgive easily. I have the tendency to start a fight when I’m bored so I can entertain myself. I am a cheerful person, lively and playful. But despite my emotional courage, I am surprisingly sensitive and I always need for a reassurance that I am loved.