Isa Kang Nobela

Oo, isa kang nobela.

Ang basahin ka ang nagsanhi sa akin upang maging isang malungkot na manunula. Pero ang mahalin ka ang nagdulot naman sa akin upang maging isang mabuting tao.

Siguro? Subalit hindi pala sapat.

Hindi naging sapat sapagkat sa loob ko ay hinahanap ko pa rin ang lunas sa kakulangan na aking nararamdaman. Nang mahalin kita ay naibaon ko sa limot ang unang taong nagmahal sa akin. Nang mahalin kita ay naligaw ako na parang isang batang bago pala lamang napadpad sa makabagong siyudad. Umiiyak dahil nawawala.

Minsan ay naranasan kong lumipad  at maging ang bumagsak dahil sa iyong mga pangako. Pangako ng iyong mga salita na siyang katibayan ng aking mga kataga. Maging ang iyong mga galaw at paraan ng pananalita…lahat ng tungkol sa iyo ay natapos ko ng basahin na para bang isang nobelang pagkahaba-haba subalit nagwawakas rin. Tama. Isa kang nobelang tapos ko ng basahin.

Madalas kapag tayo’y magkasama akala ko noon ay wala nang mas sasaya pa. Akala ko noon ikaw na talaga. Ang sinabing ka-tadhana pero nakakatawa dahil ang pag-ibig pala ay minsan nakakapagod. Kaya sabi nila ay magpahinga lang daw ako.

Akala ko ba ang pag-ibig ay tanging kasiyahan lamang? Kaya nga hinanap ko ang kasiyahang iyon. Hindi ko akalain na pansamantalang kasiyahan lang pala. Kaya noong mahalin kita ay inilayo mo ako. Kinadenahan ang mga kamay, maging ang mga paa kaya’t puro sakit at hinanakit. Ni ang magsalita ay hindi ko nagawa. Akala ko ba ang pag-ibig ay tanging kasiyahan lamang?

Noong araw na sabihin mong tapos na ay nasabi ko rin sa ‘yo na mas nauna ako. Tapos na ang lahat. Ang bawat salita ay unti-unting humihina kasabay ng iyong paglayo. Tapos na nga. Hindi mawari. Para bang may kung anong nabasag nang pira-piraso.

Kaya naalala ko ang unang taong nagmahal sa akin. Ang unang taong namatay para sa akin. Kaya binalikan ko Siya. Hinanap ko Siya. Subalit hindi ko Siya natagpuan; bagkus Siya ang nakahanap sa akin. Siya ang nakakita sa akin. Walang anumang mga salita, niyapos Niya ako sa kanyang mga bisig. Nakangiting lumuluha kasabay ng mga salitang, “Salamat at nagbalik ka na.”

About Badzilla

Isang naghahangad na makalaya at tuluyan ng makapaglingkod sa Kanya. Isa ring naliligaw at tanging pagsulat lamang kasiyahan at kakayahan.