Inner Peace

Inner Peace
Inner Peace (Photo Credit: businesspundit.com)
Inner Peace
Inner Peace (Photo Credit: businesspundit)

Breathe in, breathe out…

Umaga na naman, ang unang mga salita na pumasok sa isip mo eh “Teka, late na ba ‘ko?” sabay tingin sa orasan na nasa tabi mo, nauna ka magising kaysa sa pagtunog ng alarm clock mo. Susubukang matulog muli nang marinig ang cellphone na tumunog; may text message ka. Iniisip na galing iyon sa boss mong walang ginawa kung hindi ang utusan ka, kaya’t  kunot noo mo itong binasa. Sabay  bulong nh “tsk, ang aga aga…”

“Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus –Philippians 4:6-7

Good morning! :D”

Galing pala sa matalik mong kaibigan. Nakahinga nang malalim, sabay napangiti. Naisip mong ang aga-aga mong ini-stress ang sarili. Pumikit kang muli, hindi upang matulog, kung hindi upang manalangin.

Inner peace.

Maaga kang bumiyahe, tumambad na naman sa iyo ang mausok na kalye.  Sa halip na fog ang una mong makikita eh, puro usok ang bumati. Balewala sa iyo ito kahit inaamin sa sarili na nakasisira ng umaga, dahil nasanay ka na.

Sumakay ka na ng jeep papuntang trabaho, medyo nagmamadali. Puno na ang mga upuan sa likod, muntik ka nang maghintay sa kasunod. Naiinip, naghihintay, nagsisimulang mainis. Mabuti ay may bakante pa raw sa harapan kaya’t nakasakay ka pa rin.

Nagmamadali, tinitingnan-tingnan ang relo na para bang magbabago ito. Nakakunot na naman ang noo mo. Hanggang sa masilaw ang mga mata sa sinag ng araw, saka ka lamang napatingala. Nakasilip pa lamang ang araw na bahagyang natatakpan ng mga ulap. Kinalabit ka ng mga sinag niya, ipinakita sa iyo ang ganda ng umaga. Napangiti kang muli, sa wakas, naalala mong ngumiti, at muling magpasalamat sa mga biyaya ng umaga na sa iyo ay hatid.

Tambak ang mga gawain pagdating sa lugar na pagtatrabahuan mo. Sulat dito, sulat doon, deadlines dito, deadlines diyan. Hindi mo na alam kung papaano pagkakasyahin ang lahat sa utak. Buong araw ganoon ka, walang napapansin na iba. Nakatuon lamang ang isip sa mga gawaing dapat gampanan, desididong tapusin ang araw na walang nakalilimutan.

Pagkatapos ng lahat, nakayuko kang lumabas mula sa apat na sulok na kuwarto. Na nagmistulang kulungan para sa iyo, dahil halos buong araw nandoon ka at nakatago. Dala-dala pa rin ang lahat, hinihimay himay ang mga gawaing natapos at baka may nakalimutan pa. Naglalakad ka na naman sa kalsadang kabisadong kabisado mo na.

Huminga ka nang malalim, tumingala upang ibuga ang lahat ng bigat sa hangin. Nang biglang sa langit ay muling mapatingin. Maliwanag ang gabi, bilog ang buwan at napakaraming bituin! Bigla mong naalaala ang sikat ng araw na kumalabit sa iyo kaninang umaga, bigla mong nadama ang gabing payapa. Tila biglang naibsan ang pasanin, nabawasan ang bigat ng dalahin. Para ka ngayong dahon na nagpadala sa mahinang simoy ng hangin.

Inner peace.

Sa wakas, nakauwi kang muli nang ligtas sa iyong tahanan. Ligtas, tahimik, payapa. Inihiga muli ang pagod na isip at katawan sa iyong malambot na kama. Hindi muna pumikit, bagkus nagbilang ng mga pagpapala. Mga pagpapalang hindi kailan man matutumbasan ng kahit anong kayamanan. Pagpapalang hatid ay tunay na kapayapaan.  Napangiti kang muli; sa wakas, naalala mo ulit na ngumiti.

Kinuha ang cellphone na kaninang umaga ay lubusang gumising sa iyo. Binasa muli ang mensahe na padala ng matalik na kaibigan mo. Binago nang kaunti, saka ibinahagi sa iba:

“Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus –Philippians 4:6-7

Good night! :D”

Breathe in, breathe out…

Ngayon, muli kang pipikit, dala ang kapayapaan ng isip, puso, at dibdib. Tunay na kapayapaan na galing lamang sa Kaniya. Sa Kaniya lamang at wala nang iba.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.