Hindi ko alam na ako ay may sakit

Hindi ko alam na may sakit ako…

Sa maraming pagkakataon, inakala kong ako ay “normal” at kagaya lamang ng ibang tao na may mga nakagawiang gawain para sa kaniya kaniyang buhay.

Hindi ko sana nalaman ito kung hindi ako na-diagnose. Isang karamdaman na dinadala ko na pala mula pagkabata. Isang karamdaman na hindi nakikita ng mga mata. Isang karamdaman na hindi nauunawaan ng karamihan.

Isa akong ina. Pinipilit na magampanan ang aking mga tungkulin ngunit may mga panahong hirap din ako. Bagamat kadalasan ay nagagampanan ko, may mga bumabagabag pa rin sa isip ko. Paano na kami? Paano na sila kung tuluyan akong lumala.

Isa ang karamdaman ko sa mga walang lunas na sakit at madalas, ipinagwawalang bahala ng iba. Ang tawag nila dito ay kaartehan, papansin o drama lamang.

Sino ba naman ang gustong magdusa at libakin sa ganitong uri ng sitwasyon? Wala.

May mga pagkakataong akala ko na ako ay tama at productive. Nalalaman ko na lang na hindi kapag natapos na ang isang yugto ng aking karamdaman.

lonely girl photo
Image via Pixabay

Inaamin kong impaired ang judgement ko madalas ngunit kinakaya kong mabuhay na gaya ninyong mga normal. Ako ay nakaratay ngunit hindi ito literal. Ako ay naka tali, muli ay hindi ito literal.

Sa mga naabala ko o nasaktan, ako ay humihingi ng paumanhin at pang unawa.

Sa mga nakasama ko sa saya at kalungkutan, ako ay lubos na nagpapasalamat ngunit sadyang walang makakapawi nang lubusan sa sakit at hirap na aking nadarama.

Sa mga panahong ako ay alagain, maraming salamat sa inyong gabay at pagmamahal.

Sa mga panahong ay nililibak, ito ay masakit ngunit isa ito sa nagpapatatag sa akin para tumuloy sa laban ngunit kadalasan ito rin ang nagpapahina sa akin.

Sa mga patuloy na umuunawa, maraming salamat sa pagpapadama sa akin na may pag-asa at may maganda pa sa mundo.

Sa mga piniling tapusin na ang laban, ang respeto at simpatiya ko ay nasa inyo at sa inyong pamilya. May you all rest in paradise.

Sa mga patuloy na lumalaban, hindi ka nag-iisa. Mahirap man ngunit may mga pagkakataon na tayo ay magkakaramay para magpatuloy sa ating mga buhay.

At sa sakit ko, hindi ka madali, hindi ako mapakali lalo at wala kang lunas. Umiinom lamang ako ng mga gamot at nagpapatingin sa mga doktor upang sana ay hindi ka na lumala lalo.

Pero minsan pinapasalamatan kita para sa kakaibang kaakibat ng hirap na dulot mo sa akin. Salamat at nakita ko ang kakaiba kong lakas sa tuwing ikaw ay sumusumpong. Salamat at nalaman kong may kakaiba akong kakayahan para sa ibang mga bagay.

lonely girl photo
Photo by SnapwireSnaps (Pixabay)

Ikaw nga pala ang Mental Illness.

Malakas ang stigma mo sa bansang kinalulugaran ko. Madalas mas malakas ka sa akin at ako ay iyong nagagapi pero may mga pagkakataon din na pinapalakas mo ako dahil sa minsan, ako ay namanhid na sa sakit at iniisp na lamang na kaya ako nagkaroon ng ganito para makatulong na rin sa iba kahit na minsan, ang sarili ko ay hindi ko matulungan.

Muli, ako si Karla Katrina.

Ako ay may Bipolar 1 Disorder.

Ako ay may OCD.

Ako ay may Major Depressive Disorder.

Ako ay may Borderline Personality Disorder.

Ako din ay isa sa nagbibigay mukha na totoo ang mga ganitong karamdaman.

Ako din ay isa sa mga nagbibigay boses sa mga hindi kayang ibulalas ng karamihan.

Ako ay lumalaban.

At ako ay hindi nahihiya…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.