Handa ka na bang magkaanak?

“Nagbibiyahe noon sina Mang Luis at Aling Bebang papunta sa simbahan sa Ubando, Bulacan. Balita kasi na naghihimala ang Patron dito.Matagal na kasi nilang gustong magkaanak pero naiinip na sila sa paghihintay at nagiging dalawa na ang kulay ng kanilang buhok.

At nakarating sila sa simbahan, nakinig ng misa at nagsimula na nga ang pandanggo na sinasayaw ng mga mag-aasawa.

Sta. Clara, pinong-pino
Ang pangako ko ay ganito
Pagdating ko po sa Obando
Ay magsasayaw ng Pandanggo

Aruray, aruray ang pangako’y tutuparin

Arurray, aruray ang pangako’y tutuparin”

Biglang umiba ng sayaw si Mang Luis, bahagyang tinanganan ang pantalon sa tapat ng lihim na bahagi nito.

Isang baba, isang baba, isang babae

Tatlong lala, tatlong lala, tatlong lalake”

Lahat ng mga mag-asawa roon ay nagsasayaw at namamanata; humihingi ng supling. Umaasa kay Sta. Clara.

Photo credit: Lakbay Pilipinas

Sa kabilang banda……

Disgrasya kung ituring nina Giselle at Roman ang pagbubuntis nito. Pareho pa kasi silang nasa ikatlong taon sa kolehiyo. Napilitan tuloy silang magpakasal. Hirap na hirap sila dahil ngayon ay nakikipisan sa mga magulang ni Giselle. Sari’t-saring parinig ang kanilang napapakinggan sa kanilang mga magulang at mga kapatid. Ang mga ito kasi ay hindi masaya sa kanilang mabilisang pagpapasya nang hindi pinaghandaan. Pareho silang walang trabaho; palamunin in short.

Naipanganak ang kanilang supling, malusog naman ito at ubod nang ganda. Lagi silang namomroblema at pilit pinakakapal ang mukha. Natural na umaasa sila sa mga taong maawain para sa pangangailangan ng bata.

Biyaya raw ng langit ang pagkakaroon ng anak. Totoo naman, hindi ba? Kaya nga lahat ng ating mga anak ay ating pakamahalin at pakaingatan dahil regalo sila ng Diyos.

Madali lang din daw gumawa ng anak, masarap he he. Ngunit handa ka na ba sa pagkakaroon ng supling? Ang unang mag-asawang nabanggit na namamanata sa Obando, tiyak na handa na sila. Ngunit sina Giselle at Roman, paano na sila?

Kailangan na bago magpasyang magkaanak ay mataimtim na manalangin sa Diyos. Isiping mabuti kung handa na nga bang talaga. Narito ang ilang mga bagay na dapat isaalang-alang bago magkaroon ng anak.

1. Handa na ba ang iyong katawan? Dapat lamang siguro na malusog ang isang tao bago magpasyang magkaanak. Halimbawang ikaw ay maysakit na maaaring maipasa sa bata, makabubuting ipagpaliban muna hanggang sa ikaw ay gumaling. Gaya na lamang ng tuberculosis, maaari kasing mahawa ang sanggol kung magkakaanak ka na may sakit ka pa nito. Hintayin muna na gumaling ka.

2. Itinigil mo na ba ang mga nakasasama mong bisyo? Ang mga bisyo na gaya ng paninigarilyo, pag-inom ng alak at pagdodroga ay hindi lang nakasasama sa mismong katawan natin. Maaaring maapektuhan ang mga egg cells at sperm cells na kailangan sa pagkakaroon ng anak. Makabubuting itigil ang mga bisyong ito para magkaroon ng malulusog na supling.

3. May sapat ka na bang ipon? Heto na ang pinansiyal, magastos ang pagkakaroon ng anak. Mula sa panganganak, ano, normal ba iyan o cesarean? Talagang gagastos ka. Ang mga pangangailangan ng bata gaya ng lampin o diaper, gatas, lotion, alcohol at iba pa. May sapat ka bang naitabi para sa mga iyon? Kung walang ipon ay talagang sasakit ang iyong ulo sa kaiisip kung saan kukuhanin ang mga ito. Problema, ang bata ang kawawa kung hindi maibigay ang mga pangangailangan niya.

4. Emotionally, handa ka na ba? Mahirap ang pagkakaroon ng anak. Sakripisyo ang pag-aalaga sa munting anghel na ito. Ibibigay mo ang lahat sa kanya pati na ang iyong oras. Kailangan na mahaba ang pasensiya sa bata. Kailangan na alam natin ang mga dapat maramdaman ng isang ama at ina para hindi mabigla.

5. May nakahanda ka bang taga pag-alaga? Magandang tanong ito kasi may mga working Mom. Maaari mo nang iwanan ang bata kapag ito ay tatlong buwan na. Iwanan para ikaw ay muling makapasok sa iyong trabaho. Three months lang ang maternity leave, hindi ba? Kung wala kang aasahan na mag-aalaga rito, wala kang mapag-iiwanan at maaari kang mawalan ng trabaho.

Habang lumalaki ang supling ay dumarami rin ang kanyang pangangailangan. Handa ka na bang ibigay ang mga ito? Mas maganda na pinaghandaan dahil talagang malaking responsibilidad ang pagkakaroon ng anak. Gayunpaman, napaka-rewarding naman nito. Bakit nga ba? Kapag may anak ka, tila ba may pinaglalaanan ka na ang iyong pinaghihirapan. Nakaaalis ng pagod ang ngiti at halakhak ng isang sanggol. Mayroon ding dadamay at mag-aalaga sa iyo sa iyong pagtanda.

Kaibigan, handa ka na bang magkaanak?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.