Gusto Mo Bang Mangibang-bansa?

clue 2Napakarami nang kababayan natin ang nangangarap na lumabas na ng bansa upang doon ay magtrabaho.  Sa hirap ng buhay, sino ba naman ang hindi magnanais na makatikim ng mas maayos sanang pamumuhay, ‘di ba?  Kaya lang tiyakin muna ang maraming bagay.

Huwag kang mag-aabroad
Kung Hindi BUO ANG LOOB MO!
Huwag kang mag-aabroad
Kung may pumilit lamang sa iyo!
Huwag kang mag abroad kung
Hindi mo kayang magsakripisyo,
Hindi lang basta sakripisyo
Kundi walang katapusang pagsasakripisyo!

Huwag kang mag-abroad kung
Hindi mo kayang MAGPASENSYA!
Dahil dito milya milyang pisi ng pasensya dapat ang dala dala mo!

Huwag kang mag-abroad kung
Hindi mo kayang MAGTIYAGA!
Dahil hindi kahit kailanman
Madali ang trabaho dito.

Huwag kang mag-abroad kung
MALULUNGKUTIN ka at hindi mo kayang
Gumawa ng paraan para maaaliw ka.

Huwag kang mag-aabroad kung
MATATAKUTIN KA!
Dahil dito marami kang maririnig na hindi kanais nais na kuwento,
At hindi lang basta kuwento kundi
Sadyang totoo ang mga iyon.
Ngunit kung ikaw ay mabilis na
Papaapekto, Trabaho ang pinunta mo, hindi mga kuwento.

Huwag kang mag-abroad kung hindi mo kayang MAKISAMA!
Dahil iba’t ibang lahi ang makakasaluha mo.

Huwag kang mag-abroad kung HINDI KA MATATAG, dito maraming maaaring manira sa iyo o
Maraming darating na pagsubok.

Huwag kang mag-aabroad kung
Sadyang mahina ang kalusugan mo,
Dahil hindi lang bigat ng trabaho, kundi puyat, kulang sa pagkain, kawalan ng gamot, at pabago bagong panahon ang kalaban mo dito.

Huwag kang mag-aabroad kung
Mahina ang iyong Paninindigan at prinsipyo sa buhay,
Dahil dito naglipana ang lahat ng TUKSO!

Higit sa lahat,
Huwag kang mag-aabroad kung
Wala kang MATIBAY NA PANANALIG AT KAPIT SA ITAAS,
Dahil siya lamang ang unang una mong masasandigan sa mga panahon ng kahinaa!