Edukasyon Nga Ba Ang Sagot sa Kahirapan?

downloadMaaaring maging sagot mo ay OO at maaari rin namang HINDI.

Dahil magkakaiba tayo ng opinyon at magkakaiba rin ang ating mga naging buhay.

Marami sa atin ang guminhawa ang buhay dahil sila ay nakapag tapos ng pag-aaral at marami rin ang guminhawa ang buhay dahil sila ay nagsikap kahit sila’y hindi nakapag tapos ng pag-aaral at may roon din namang nakapag tapos nga ng pag-aaral ngunit walang narating sa buhay.

Naisip mo ba na maaaring talento lang ang iyong ipakita upang umangat ka sa iyong kinalalagyan? o pwede rin na magsikap ka lang kahit hindi ka nakapag-aral para umangat ka sa buhay?

Kung ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral, kaugnay ba ng iyong natapos na kurso ang iyong nakuhang trabaho? Maaaring hindi.
Maraming tao ang ganito ang sitwasyon dahil wala na silang mapagpipilian kundi ang kumuha ng trabaho na taliwas sa kanilang nakuhang kurso dahil na lamang sa kahirapan.

KAHIRAPAN. Yan ang salitang hindi mo maiaalis sa ating mga tao. Bakit nga ba tayo naghihirap?

Dapat ba nating isisi ito sa gobyerno na siyang namamahala sa ating bansa? o dapat natin itong isisi sa ating mga sarili dahil hindi tayo gumagawa ng paraan upang umangat sa ating kinalalagyan? o kung gumagawa man tayo ng paraan ay yung sapat lang para mabuhay sa pang araw araw.

Marami sa atin ang nagtatrabaho na sapat lang ang kita para sa isang araw o minsa’y nagkukulang pa lalo na kung ikaw ay maraming bibig na pinapakain. Sapat na ba sayo ang mabuhay ng isang araw? Kung hindi mo palalawakin ang iyong pag-iisip para gumanda ang iyong kinabukasan ano na lang ang mangyayari sa iyo? sa pamilya mo?

Marami pang mga katanungan na gugulo sa ating mga pag-iisip ngayon at sa mga susunod pang mga araw ngunit kung paano mo sasagutin ang mga katanungang gumugulo o gugulo sa iyo ang siyang magpapasya para sa iyong kinabukasan.

Ngayon edukasyon ba ang sagot sa kahirapan?
Kung ang sagot mo ay OO, Mag-aral ka at iyong pagyamanin ang iyong kaalaman upang umangat ka sa buhay.

At kung ang sagot mo nama’y HINDI, Magsikap ka, huwag kang makuntento sa pang isang araw na buhay.