Daloy

Sa bawat patak ng mga luha bumubuhos ang ulan at sa daloy tayo ay nagpapatuloy.

Dahil hindi tumitigil ang ikot ng mundo gaya ng hindi pagtigil ng tibok ng puso.

Habang buhay, hangga’t may pagmamahal, may pag-asa. Kaya sa bawat pighati, bigyan puwang ang ngiti.

Sa bawat pagdadalawang isip, bigyang halaga ang oras, huwag mainip. Dahil ang daloy ay hindi ang panahon na inilalagi natin sa kawalan: Kawalan ng pag-asa. Kawalan ng kompyansa. Kawalan ng kalahat-lahatan. Hindi.

Ang daloy ay tayo mismo na handang magsakripisyo, ialay ang pawis at dugo para sa karapat-dapat. Kung ano ang nasa iyong puso, yun ang sundin mo. Huwag matakot magpakatotoo.

Sa bawat kamao, may dadaloy na dugo. Sa bakal na kamay may pag-asa ba na maiwawagayway?

Kaninong mga pakpak ba ang may layang lilipad? Puting kalapati o uwak na itim? O yung mga taos-pusong nagdarasal nang taimtim?

Kanino ka kakampi? Sa mararangal o disente? O ‘yung utak ay mala-higante?

Kaninong daloy ka tatampisaw? O maliligo? O handandg lunurin ang sarili mo? Para sa pagbabago? Anong klaseng pagbabago ang dakila para sa ’yo? Para sa ’yo nga ba? O para sa kanya? O para kanino? Hindi mo matanto.

Dahil kung ano’ng mayroon tayo ngayon ‘yun ay dahil iginuhit na ng panahon noon. Hindi lang ang tadhana o kasaysayan ang dahilan ng lahat ng pagbabago na nakikita mo.

Tayo mismo.

Pero ayokong isipin na tayo mismo ay nauto, o natonto o ‘di na natuto. Mas gusto kong isipin na tayo, ikaw at ako, ay handang sumabay  sa daloy ng buhay. Kahit rumaragasa. Kahit sa pagbulusok pababa ikaw ay wala nang makapitan. Lugmok. Hilong-hilo. Dahil talagang nakakahilo ang matuliro sa isang makapangyarihang hintuturo kung saan pinapaikot-ikot ang ating mga ulo. Walang masama kung tayo ay umahon: Umahon sa pagkalugmok. Umahon sa pagkasawi. Dahil sa bandang huli hindi ang katotohanan ang magwawagi kundi ang pinapaniwalaan mo.

Kaya tara na, kaibigan, hawakan aking kamay, at sa daloy tayo ay sumabay. Huwag mawalan ng pag-asa lalo na’t sa atin maraming umaasa.

Maging masaya. Kuntento. Masayang kuntentong buhay. Doon tayo simulang magtampisaw.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.