“Da Isang Tumblr ng Popcorn Proposal”

“Miss, isang tumblr ng popcorn, cheese flavor at dalawang bottled mineral water.” Habang iniaabot mo ang bayad sa cashier, hawak mo naman ang kamay niya. ‘Yung hawak na sakto lang. Yung hawak na parang nagsasabing “‘andito lang ako lagi…”

Magkahawak-kamay kayong pumasok sa loob ng sinehan. ‘Yung isang tumblr ng popcorn nasa kaliwang kamay mo. ‘Yung dalawang bottled mineral water? Siyempre nasa loob ng backpack. Last full show. Hindi sa hindi mo sinasadya. Sinadya mo talaga. Buti na yung hindi masyadong ma-tao. Yung parang nasa bahay lang kayo nagmo-movie marathon.

Pinili mong maupo kayo sa itaas, sa bandang unahan. Hindi pa nagsisimula ang movie kaya naisipan niyang ‘yung dala niyong popcorn ay simulan n’yo nang kainin o ‘pagsaluhan’, mas sweet pakinggan.

Sa madaling salita, siya na ang may hawak ng isang tumblr ng popcorn. Siya, na girlfriend mo for almost three years na rin. Nang magsimula na siyang dumukot ng popcorn. “…Bog! Kabog!” Ba’t bigla kang napakaba?

Habang pinagsasaluhan n’yo ang isang tumblr ng popcorn, pinagpapawisan ka naman. Di mo lang pinapahalata…Pinapahalatang ikaw ay halos nanlalata na. “Ganito pala ang pakiramdam..?” Sa isip mo.

Nangangalahati na ang isang tumblr ng popcorn. Napansin  mo habang ikaw ay sinusubuan niya. “…Bog! Kabog!” Ayan na naman! Kabado ka na naman!

“Ba’t ang tagal mag-umpisa?” tanong niya.

“May sampung minuto pa. 9:00 PM last full show,” tipid na sagot mo.

“Buti pa ubusin na natin ‘to (referring to isang tumblr na  popcorn) nang makapag-concentrate tayo sa movie later!” sabi nya.

Malapit nang maubos. ‘Yung pawis mo, namumuo na rin isa, isa, sa noo mo.

Nung halos paubos na ang popcorn….”…Bog! Kabog!” Sasabog na ang dibdib mo!

“Teka, sandali, ano ‘to…???” Magkahalong emosyon na tanong niya! Pero alam mong alam niya kung “ano” ‘yun!

“Diamond ring.” (Na pinakiusapan mong ilagay sa ilalim ng isang tumblr ng popcorn!)

Dito nakita mo na lang ang sarili mong napaluhod sa harapan niya, kasabay na bumaba rin ang mga kakutsaba mong mga kaibigan dala dala ang kani-kanilang “glow in the dark “ na hugis letrang balloons na nagtatanong: “Ms. TIN ASUNCION, WILL YOU MARRY ME?”

At nang tumango siya, kumawala ang mga luha mo. Mga luhang pinahid ng mga halik niya. At habang kayo ay nagyayakapan nang mahigpit, masigabong palakpakan naman ang namayani sa loob ng sinehan.

Pero ang tanging naririnig mo lang ay ang kanyang  mga – “Yes! Yes! YES!“ na paulit-ulit na ibinubulong sa puso mo.

(Photo credit: Pinterest)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.