College Diploma para sa mga Hindi College Graduate

college Graduation season na naman, marami nang magtatapos na highschool para magkolehiyo. Pero, hindi lahat ay makakatuntong o makakatapos ng kolehiyo. Maraming hadlang para makakuha ng college degree, kagaya ng  sa pagiging tamad mag-aral o kahirapan sa buhay.

Ang iba sa atin ay napipilitan na lang kumuha ng mga vocational courses at ‘yung iba naman ay nagtatrabaho na lang sa mga kompanya o establisyemento na hindi naman naghahanap ng college degree, kagaya ng pagiging security guard, janitor, fast food crew, waiter, utility workers at iba pa.

Sa mga trabahador na ito, marami sa kanila na nagnanais pa ring makakuha ng college diploma, para sa pag-angat ng puwesto at para makalipat ng mas mataas na suweldo o natauhan na at gusto nang matapos ang kursong nasimulan. Ngunit, dahil sa katandaan o napaglipasan na ng panahon, ang iba ay nahihiya na bumalik muli sa pag-aaral.

Pero hindi pa huli ang lahat.

 Alam n’yo ba na maaari pa rin tayong makakuha ng College Degree kahit na hindi tayo nakatapos ng pag-aaral o nakatuntong man lang ng college? Maaari nating i-avail ang tinatawag na  Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program (ETEEAP).

Ang ETEEAP ay programa ng gobyerno na pinamumunuan ng Commission on Higher Education (CHED), katuwang ang mga deputized na eskuwelahan, kung saan ang isang highschool graduate ay maaaring mabigyan ng equivalent college degree o college diploma kung mapapatunayan niya na sa panahon ng kanyang pagtatrabaho (na hindi bababa ng limang taon) ay nakapagbuno siya ng mga karanasan, kasanayan, kaaalaman at kabutihang-asal na maaari nang mabigyan ng pagkakakilanlan o accreditation para naman mabigyan nng nararapat na college degree ang aplikante.

 Ang College Degree na iaatang sa isang aplikante ay naayon sa kung ano ang kanyang work experience.

Halimbawa, ang aplikante ay nagtatrabaho bilang security guard sa loob ng sampung taon, at marami na rin siyang nasaksihan at nasamahang imbestigasyon sa kompanyang pinagtatrabahuan ay maaari na siyang mabigyan ng college degree na kahalintulad ng Criminology Degree Holder o halimbawa naman ay limang taon ka nang call center agent, maari kang mabigyan ng AB English o Mass Communication, at kung matagal ka nang waiter  ay maaaring mabigyan ng Hotel and Restaurant Management na degree.

May mga iba naman na kung hindi pa sapat ang karanasan, kasanayan at kaalaman para mabigyan ng equivalent college degree ay bibigyan naman ng equivalent units kung saan maaari nang kumpletuhin ito sa pagkuha ng kulang na iba pang subjects sa kolehiyo o kaya’y umattend ng iba pang seminar.

Ang basic requirements para mabigyan nang ETEEAP College Degree ay:

a. Highschool Diploma;

b. Birth Certificate;

c. Employment Certificate;

d. Seminar Certificates;

e. Maipasa ang examination.

Sa lahat ng gusto makakuha ng college degree sa pamamagitan nang ETEEAP, maaari lamang magpunta sa CHED website para sa kumpletong requirements at sa listahan ng mga eskwelahan na deputized ng CHED.

 Kung nais n’yo pa ng ibang legal tidbits discussion, maaaring bisitahin ang aking Facebook Page, Mga Payong Legal ni TiagoMontiero.

 Salamat.