No Image

#EmpresaZamboanga

March 15, 2015 neoscribbler 1

The headline speaks much about our desire to further promote Zamboanga to the world. Given the recent bad publicity about my beloved city, Zamboanga needs […]

War Commander

January 30, 2015 Ladyred 1

Ang    ay binubuo ng mga manlalaro mula sa iba’t ibang LAHI. At sa aking pananaw sa larong ito, maging ibang lahi ay puwedeng maging […]

Ped Xing

August 25, 2014 reachhard 1

Napukaw ang aking atensyon sa nabungarang malaking karatula sa kahabaan ng Espanya, Manila – PED XING, bagong pangalan ng kalye at lekat ipinangalan pa sa […]