My Nanny, My Baby

April 23, 2019 Mommyjoyce 1

Today, my ‘daughter’ Dang from another mother is celebrating her __nd birthday. I got sentimental looking at her pictures…   Flashback to April 1996, her […]

Daraan Lang ang Pait

October 5, 2018 Pin.tig 0

Nasa isang bus terminal na naman ako. Uuwi ako sa probinsiya namin ngayon dahil gusto kong tumakas. Tatakasan ko ang isang mapait na pangyayari sa buhay […]