“Bully”

“Bully”

Mahiyain, tahimik, walang kibo. Siya ang tipo ng bata na madalas binubully sa eskwela o kahit sa lansangan. Tinatawanan, inaapi at hindi lumalaban. Duwag nga kung tawagin ng ilang kabataan. Ngunit ano ba ang kanyang pinagdadaanan?

Wala.. wala naman talaga siyang problema o mabigat na dinadala. Sadya lamang siyang matiisin, mapagparaya at mapagpasensya. Ayaw niya lang makigulo, makisayaw o makisigaw sa mundo. Gusto niya lang ng katahimikan. Katahimikan upang obserbahan, pakiramdaman at kilalanin ang lahat ng nasa paligid sa tahimik na paraan. Natutunan niyang kilalanin ang iba’t-ibang klase ng tao.

At isa na dito ang mga..

Bully – Ito yung mga taong masaya kapag nakakasakit pisikal at emosyonal. Sila ‘yung dapat mong iwasan para sa ikatatahimik ng buhay mo bilang isang bata dahil susubukan ka nila.

Kung mabait ka? Tsk. Kawawa ka dahil gagawin ka na nilang libangan kapag wala silang mapagkatuwaan. Lalo na’t hindi mo kayang lumaban para sa iyong sarili. Makatitikim ka sa kanila ng sipa, batok, sampal, suntok, mura, insulto at pang-aasar na halos lumubog ka sa kinatatayuan mo sa takot at hiya. Hanggang sa sila na ang magsisilbing multo sa bawat araw mo. Sila na marahil ‘yung mga batang kinulang sa gabay ng magulang o walang tamang gabay ng mas nakatatanda. O maaaring may problema sa tahanang kanilang pinagmumulan.

Madalas nangyayari ang ganitong pambu-bully sa mga eskwelahan. Sa mga panahong kampante ang mga magulang dahil nasa eskwela ang kanilang mga anak.

Malaki ang epekto nito sa sino mang bata na nakararanas ng ganitong pagtrato. Maaari silang maging matatakutin, bumaba ang tingin sa sarili, mawalan ng gana sa kanilang ginagawa dahil sa pakiramdam nilang hindi naman ito pinahahalagahan ng iba at ang pinakamasakit ay may mga humantong na sa pagkitil sa sariling buhay nang dahil dito.

Ang biktima? Sila marahil na nakauunawa sa kung ano ang tama at ang mali. Silang pinipiling manahimik dahil sa turo ni ama at ina na umiwas sa gulo at matutong magpakatao. Pinipiling magsawalang-kibo na lamang para sa katahimikan. (o sadyang duwag ka lamang)

Eto po lamang ang aking maitutulong, ang ipaunawa sa lahat na ito’y hindi simpleng problema lamang. Kundi ito’y seryosong suliranin ng mga kabataan na dapat bigyan ng pansin.

*Ang batang tinutukoy sa itaas ay ang mismong may-akda*

#STOPBULLYING

-LumangTao-

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.