Bukas na Liham para sa pamilya ng Fallen44

2Nalulungkot, nagdurusa, nagtatanong, nadidismaya. Nararamdaman rin ng bawat Filipino yan, pero maling sabihin na nauunawaan namin kayo dahil hindi naman kami ang nawalan. Alam naming hindi sapat ang parangal at pagkilala sa dugong kanilang itinigis para sa ating bayang nahahapis. Presensya ng presidente, medalya at plake, kasama na rin ang kabi-kabilang coverage ng media, mapupunan ba nito ang pusong nagdadalamhati sa pagkawala ng pamilyang natatangi?

Maraming haka haka, maraming anggulo ang istorya. Maaaring ang iba sa inyo, hindi parin alam ang tunay na kwento–ganun din ang bawat Filipino. Kagaya ng pagnanais ninyong makamit ang hustisya, managot ang may sala, ganoon rin ang puso ng mga Filipino.

Nais kong malaman, pumasok na ba sa isipan ninyo ang pagsisisi kung bakit hinayaan ninyo silang maglingkod para sa ating bansa? Gusto niyo bang ibalik ang sandali at pigilan silang maging sundalo? Kung alam ninyo lamang na mangyayari ito, marahil ang iba sa inyo ay sasagot ng “Oo”.

Ang buong Pilipinas ay nagluluksa, OO buong Pilipinas. Kristiyano, Muslim, sundalo, sibilyan, maging ang mga rebeldeng kung ituring ay kaaway ng bayan. Siguro nga, hindi namin kayang lumuha para sa mga mahal ninyo sa buhay. Hindi namin sila kilala. Wala kaming ideya kung anong klaseng anak, ama, kapatid, o kaibigan sila. Ngunit ang aming mga puso ay lumuluha para sa bayang nawalan ng magigiting na TAGALIGTAS. Patuloy kaming luluha, sa mga buhay pang ibubuwis para makamit ang tunay na kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa. Kasabay ng aming pagluha ang pag-asa na hindi mabalewala ang buhay na inialay, ang pag-asa na darating ang araw, lahat tayo ay babangon hindi bilang Kristiyano, hindi bilang Muslim, kundi bilang mga FILIPINO. Iisang dugo, iisang lahi, iisang bayan.

Anumang salita ay hindi sasapat upang mapawi ang inyong kalungkutan, ngunit lubos kaming nagpapasalamat na hindi ninyo ipinagdamot ang inyong mga mahal sa buhay para sa kapakanan ng nakakararami. SILA, KAYO ang mga tunay na BAYANI.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.