Broken Home

(Photo Credit: Asit)
(Photo Credit:  Asit)
(Photo Credit: Asit)

Nakasakay ako noon sa bus na magdadala sa akin sa bahay ng Itay ko sa Maynila. Magkokolehiyo na kasi ako kaya napag-usapan na titira ako kila Tatay para makalibre sa gastos sa board and lodging. Ang totoo ay medyo kinakabahan ako, hindi ko alam kung paano makikisama sa stepmother ko.

Magkahiwalay na kasi ang aking mga magulang. Napakasakit noon sa isang anak. Ako, kasama ang dalawa ko pang kapatid na prehong babae ay talagang nagdusa sa nangyari sa aming mga magulang. Naalala ko ang huling pag-uusap ng mga magulang ko, sumisigaw sa galit si Itay at umiiyak si Inay.

“Hindi ko masisikmura ang kataksilan mong babae ka!”

“Hindi na kita maari pang pakisamahan!” sigaw ni Itay

“Aurelio, patawarin mo ako sa aking nagawa, hindi ko lang nakayanan ang pag-iisa” umiiyak na sagot ni Nanay.

Nasa loob kami ng kuwartong magkakapatid, nakikinig at pilit iniintindi ang nangyayari. Maliit pa noon ang kapatid kong bunso na si Nene, naglalaro pa ng manika. Ako ay trese anyos pa lamang noon at ang sumunod sa akin ay onse anyos naman na si Rica.

Nakita kong umiiyak si Rica, ako naman ay pilit na pinipigilan ang luha sa pagbagsak.

Pamaya-maya ay nakarinig ako ng kalabugan. Hindi kami lumabas ng silid, natatakot kaming magkakapatid. Hanggang sa narinig kong pumasok si Itay sa silid nilang mag-asawa, pakiramdam ko ay nagbabalot siya ng mga damit. Nagdadabog ito habang ginagawa iyon. Naririnig ko ang mga buntong-hginiga at pagmamakaawa ni Inay.
Mga ilang sandali pa at lumabas na si Itay sa silid. Naglabasan na rin kaming magkakapatid. Niyakap namin si Itay, ayaw namin siyang umalis.

Pero hindi namin siya napigilan, dala ang isang maleta ay lumabas siya ng bahay. Tuluyan nang nagkahiwalay ang aming mga magulang.

Naging napakahirap noon sa amin. Tanong nang tanong ang aming mga kapit-bahay kung ano raw ba ang nangyari. Ayaw kong magsalita dahil nagdurugo ang puso ko pero hindi sila tumitigil. Naging tampulan kami ng tukso ng aming mga kalaro, broken home daw kami. Wala na raw kaming Tatay. Ilang ulit na ako ay nakipagsuntukan, nakatamo ako ng mga malalakas na suntok galing sa mga kapuwa ko bata. Masakit iyon pero mas masakit ang dinidibdib ng puso ko.

Punong-puno ng lungkot ang aming tahanan, halos walang tumatawa ng malakas. Nagbabaan ang mga grades ko sa school. Naging bayolente ang aming bunso, lagi niyang ibinabalibag ang kaniyang mga laruan at laging sinusumpong.

Noon, si itay ang sumusundo sa amin sa school pero ngayon ay wala na siya. Inggit na inggit ako sa mga pamilya na kumpleto. Bakit kasi nagkahiwalay pa ang mga magulang ko. Kami kaya ang dahilang mga anak nila? Galit ba sila sa amin? May kasalanan kaya kami? Mga tanong na hindi ko maubos-maisip.

Kinse anyos ako nang malaman ko ang dahilan ng kanilang paghihiwalay.

Nag-abroad si Nanay sa Dubai, naging Medical Transcriptionist siya doon. Dahil sa kaniya kaya naipaayos ang aming bahay. Lumaki ito at nagkaroon ako ng sarili kong kuwarto. Lalaki raw kasi ako kaya ang dalawa kong kapatid na babae ay magkasama sa iisang silid. Nakabili kami ng isang owner type jeep na ginagamit namin sa pamamasyal. Naging serbis na rin ni Itay sa pagpasok sa trabaho, government employee siya.

Maganda ang aming naging buhay, katas iyon ng pangingibang- bayan ni Inay.

Ngunit, minsan ay umuwi si Nanay. Dama ko na may malaki siyang problema. Lagi siyang nakatingin sa malayo at minsan ay natutulala.Hanggang sa noong minsan ay nag-usap sila ni tatay. Nakagawa pala si Nanay ng napakalaking pagkakamali.

Masyado raw na-homesick si Nanay sa Dubai. Lungkot na lungkot raw siya at tila mababaliw sa pag-iisa. Doon ay muli niyang nakita ang Hayskul classmate niya. Sa madaling salita, nagkaroon sila ng relasyon at nagsama sa Dubai bilang mag-asawa. May asawa rin daw ang lalaki sa Pinas.

Subalit, nakunsensiya si Nanay, nakipaghiwalay siya sa lalaki. Nagsama rin siguro sila nang mahigit sa tatlong taon nang hindi namin nalalaman.Umuwi si Nanay sa Pilipinas para magbagong-buhay. Siguro hindi makaya ng kunsensiya niya na hindi ipagtapat kay Tatay ang kaniyang nagawa; kaya sinabi niya ito. Hindi natanggap ni Tatay ang pagtatapat ni Nanay. Iyon ang dahilan kaya nagkahiwalay ang aming mga magulang.

Nakakilala si Tatay ng ibang babae at pinakisamahan ito. Hindi sila makasal dahil napakalaki ng annullment fee sa Pinas. Nagkaanak siya rito ng dalawang lalaki. Si Nanay naman ay gayundin, muli siyang nakipagbalikan sa karelasyon at hayun nga magkasama ulit sila sa Dubai. Kaming mga anak ay naiwan sa isang tiwangwang na bahay kasama ang aming Lolo at Lola.

Ang hirap, dahil kaming mga anak ang nahihirapan. Masyado kaming naapektuhan. Ang Kapatid kong si Rica ay napaaga ang pag-aasawa, 14 years old lang yata siya ng makipagtanan sa isang 16 years old. Kinausap ko siya kung bakit niya ginawa iyon. Sinagot niya ako na gusto raw niyang gumawa ng masayang pamilya at hindi tulad nang sa amin. Ngunit, nagkahiwalay rin sila ng lalaki dahil pareho pa silang bata at walang muwang sa buhay. Ang pinapangarap niyang masayang tahanan ay hindi natupad. Umuwi si Rica sa bahay kasama ang dalawang anak na naging bunga ng pagsasama nila.

Nagkaroon ng nervous breakdown ang kapatid kong bunso at ngayon ay napakamahal ng nagagastos namin sa theraphy. Naapektuhan daw ito ng pagkakahiwalay ng aming mga magulang. Labis daw nitong dinibdib at hindi nakayanan. Kaya pala noon ay naging bayolente siya. Marahil hindi niya naiintindihan ang nangyari subalit tila patalim iyon na tumatarak sa kaniyang puso.

Kung iisipin lamang sana ng mga tao ang kapakanan ng mga anak? Kung matututo lamang sanang magpatawad sa kabila ng mabigat na sala? Hindi sana ganito kalungkot ang buhay namin ngayon.

Narito ako, papunta sa bahay ng aking Itay. Kinakabahan, natatakot dahil kahit kapatid ko ang naging mga anak ni Tatay sa stepmother ko ay hindi ko pa rin sila kilala. Tatanggapin kaya nila ako? Paano ko kaya pakikisamahan ang stepmother ko? Hanggang kailan kaya kami ganito? Mga tanong na sana masagot ng naguguluhan kong isipan.

Sana kapag ako ang nagkapamilya, hindi maging katulad nito. Ayaw ko ng broken home.

Photo Credit: authorjamesross.blogspot.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.