kandiDADAto

February 7, 2016 Tubero 0

“PULPOLitiko sa GAGObyerno with BOBOtante at kandiDADAto” “kandiDADAto” Huling Yugto [Dada: Putak, salita, satsat] [kandiDADAto: mga kandidatong puro lang salita pero kulang sa gawa, putak […]

BOBOtante

January 18, 2016 Tubero 0

“PULPOLitiko sa GAGObyerno with BOBOtante at kandiDADAto” “BOBOtante” Ikatlong Yugto [Bobo: mangmang, pulpol…] [Bobotante: mga botanteng hindi pinag-isipan ang boto o walang pakialam sa magiging […]

GAGObyerno

December 9, 2015 Tubero 0

“PULPOLitiko sa GAGObyerno with BOBOtante at kandiDADAto” Ikalawang Yugto: “GAGObyerno” [GAGO: Mangmang, pulpol, tanga, bobo..] [Gagobyerno: Mapanirang pundasyon ng bansa,] Tapos na ang unang yugto… […]

PULPOLitiko

November 17, 2015 Tubero 0

(SARILING KOMENTO AT OPINYON, NA MAY APAT NA YUGTO) “PULPOLitiko sa GAGObyerno with BOBOtante at kandiDADAto” Unang Yugto: PULPOLitiko [Pulpolitiko: Karaniwang nasa gobyerno o nagpapatakbo […]